Vaak is het eerste wat in gedachten komt als we aan vacuüm denken de kosmische ruimte of nog algemener: de stofzuiger. Maar vacuüm is veel meer. Het is zowel een fascinerend als frustrerend begrip. Via onze VACademy-videolessen zullen we proberen de vacuümwetenschap en -technologie voor u te ontraadselen.

De video's in deze serie zijn bedoeld om u duidelijke en gestructureerde informatie, referentiemateriaal en richtlijnen te geven over de basisprincipes van vacuüm. Er worden ook veel voorkomende scenario's beschreven en we tonen u een mix van wetenschappelijke principes en praktische vacuümtoepassingen. 

Wat is vacuüm? Alles wat u moet weten

Laten we beginnen met de meest fundamentele vraag: wat is een vacuüm?

Gasmoleculen in vacuümpompen

Hoe reageren gas- en luchtmoleculen in een vacuümomgeving? Laten we dit voorbeeld eens bekijken met een blok ijs.

Meterdruk of absolute druk en de toepassing

We leggen uit hoe druk op het proces wordt uitgeoefend door vacuümpompen voor verschillende toepassingen. Als we bijvoorbeeld een vacuüm-achtige kracht gebruiken zoals bij hef-, klem- en vormingstoepassingen, gebruiken we de kracht van de atmosferische lucht om het werk te doen.

Geschiedenis van vacuümtechniek

Een reis door de tijd in de vacuümgeschiedenis - Otto von Guericke en zijn team van paarden illustreren vacuüm voor Pick and Place-toepassingen.

De relatie tussen druk en volume

Laten we een ballon in een kamer gebruiken om de relatie tussen druk en volume bij twee verschillende soorten processen beter te begrijpen.

Ideale gaswet - in en uit

Als er één vergelijking is die we zeker moeten kennen om de basisprincipes van industrieel vacuüm te begrijpen, dan is dit de ideale gaswet.

Vereffeningsdruk - berekening, uitleg en voorbeelden

Heel vaak treffen we twee gasvolumes onder verschillende omstandigheden aan. Neem bijvoorbeeld een vacuümverpakkingsmachine die ontlucht is naar atmosferische druk en middels een klep verbonden is met een vacuümtank, klaar voor de volgende cyclus.

Uitvaltijd van pompen - vacuümpomp, vergelijking en voorbeelden

Vaak moeten we voorspellen hoeveel tijd een vacuümpomp nodig heeft om de atmosferische druk in een compartiment of proces te verlagen tot het bedrijfsvacuüm.

Vacuüm en hoogte, wat is de onderlinge relatie tussen de twee?

Als we de atmosfeer van de aarde beschouwen als een diep luchtbad dat door de zwaartekracht op het aardoppervlak wordt gehouden dan wordt het makkelijk te begrijpen hoe de atmosferische druk toeneemt naarmate we ons dieper in het zwembad of dichter bij het aardoppervlak bevinden.

Waarom hebben sifons een maximale hoogte? Principe, geschiedenis en veronderstellingen

Al sinds de oude Egyptenaren worden sifons gebruikt voor de overdracht van vloeistof  tussen containers of over barrières. Een sifon is een buis die vloeistof zonder lucht overbrengt en de regel voor een goed werkende sifon is dat het waterniveau aan de uitlaatzijde lager moet zijn dan het waterniveau aan de inlaatzijde.

Variabel toerental - belasting, debiet, druk en vermogen

De VSD-technologie (Variable Speed Drive) is een van de belangrijkste energiebesparende functies van de vacuümpompen van Atlas Copco. Hier vindt u een eenvoudig diagram met een tijdsvergelijking van de vier waarden - belasting, debiet, druk en vermogen.

Setpointregeling - vereenvoudigd concept

Nieuwe vacuümpompen met variabel toerental maken het mogelijk energie te besparen door middel van procesoptimalisatie. Het belangrijkste hierbij is wellicht het concept van setpointregeling.

Een truc die de praktische toepassing van principes in een vloeistofringpomp toont

Laten we eens kijken hoe een vloeistofring-vacuümpomp werkt, met een handige truc waarvoor we alleen een fles, een magnetron en een schaal met koud water gebruiken

Uitleg over vacuümpompen | Prestaties en meer vergelijken

De pompentypen die we normaal gebruiken zijn de zogenaamde pompen met positieve verdringing. Dit betekent dat de pomp lucht aan de inlaat isoleert en naar de uitlaat verplaatst.

Standaard of normaal debiet | Vacuümpompen | Industrieel vacuüm

Het werkelijke debiet is een maat voor het gasvolume dat binnen een bepaalde tijd via de inlaat van een vacuümpomp wordt verplaatst.

Centralisatie van een vacuümsysteem - WAAROM?

Een centraal vacuümsysteem vermindert de warmte en het lawaai in een productiehal, waardoor de werkomgeving veiliger en comfortabeler wordt. Het betekent ook een veel betere luchtkwaliteit, omdat nieuwe technologie de olieoverdracht aanzienlijk vermindert en alle uitlaatgassen uit de werkomgeving verwijdert.