โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า

เครื่องอัดอากาศ (Air compressors) ที่มีเสียงรบกวนต่ำ วิธีง่ายๆ ที่จะช่วยลดมลพิษทางเสียงในโรงงานคุณ

เราจะลดมลพิษทางเสียงในระบบอัดอากาศได้อย่างไร?

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเรา😊

วิธีลดมลพิษทางเสียงในโรงงานจากกระบวนการอัดอากาศ (Reduce noise pollution in compressed air)

หากพูดถึงระบบอัดอากาศ (compressed air system) ผู้คนมักจะนึกถึงปั๊มลมที่มีเสียงดังๆ ขณะทำงาน ในบทความนี้ Andy Pulley (หัวหน้าทีมและผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลมจาก Atlas Copco) ได้วิเคราะห์ถึงปัญหามลพิษทางเสียงที่เคยพบในโรงงาน ซึ่งมลพิษทางเสียงส่วนใหญ่เป็นเสียงรบกวนที่เกิดจากการทำงานของระบบอัดอากาศทำให้ส่งผลกระทบต่อพนักงานและกระบวนการผลิต  เขายังอธิบายต่ออีกว่าการมีกฎระเบียบควบคุมเรื่องระดับเสียงในโรงงาน นอกจากเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยต่อพนักงานแล้วยังมีผลต่อการพัฒนาทางด้านของเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ นั่นเป็นเหตุผลที่ แอตลาส คอปโก้ (Atlas Copco) คิดค้นและผลิตเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม (compressors) ที่เงียบ สงบ และไร้เสียงกวนรบกวนขึ้นมา  

Airscan
จากสถิตในสหราชอาณาจักรหรือประเทศอังกฤษพบว่าผู้ใหญ่ 1 ใน 10 คนป่วยเป็นโรคหูอื้อและ 1 ใน 6 สูญเสียการได้ยิน ซึ่งประมาณร้อยละ 15 ของผู้ป่วยที่สูญเสียการได้ยินเกิดจากการได้ยินเสียงดังอย่างกะทันหันหรือได้รับมลพิษทางเสียงจากเครื่องจักรในอุตสาหกรรมมาเป็นระยะเวลานาน ตัวอย่างเหตุการณ์ที่ถือเป็นเคสที่รุนแรงที่สุดของปัญหามลพิษทางเสียง ได้แก่เหตุการณ์เมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว ที่คนงานในโรงงานทอฝ้ายหูหนวกจนไม่สามารถสื่อสารด้วยการพูดได้แม้จะอยู่ใกล้กันก็ตาม

การที่เราทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังในระยะยาวอาจทำให้เกิดการระคายเคืองที่หู ได้ยินเสียงอู้อี้และยังเสี่ยงต่ออาการหูอื้อด้วย ซึ่งคลื่นแรงดันจากการสั่นสะเทือนเหล่านี้จะเปลี่ยนรูปเป็นเสียง ผ่านเส้นขนเส้นเล็กๆ เข้าไปในหู หากเราได้รับคลื่นเสียงที่ดังมากเกินไปอาจจะทำให้เราได้ยินก้องกังวานในหูอย่างต่อเนื่อง หากคนงานได้ยินเสียงรบกวนก้องกังวานอยู่ในหูตลอดเวลา จะทำให้ไม่มีสมาธิในการทำงาน ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง นอกจากนี้อาจทำให้ยากต่อการได้ยินเสียงสัญญาณเตือนเตือนภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที่รุนแรงที่สุดคือคนงานจะสูญเสียการได้ยินไปตลอดชีวิตเลยทีเดียว

การสูญเสียทางการได้ยินถือเป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่นายจ้างต้องรีบดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น เครื่องจักรทุกเครื่องที่สร้างเสียงรบกวนจากการสั่นสะเทือน เช่น การทำงานของระบบอัดอากาศและปั๊มลม (air compressors)  ระดับเสียงเฉลี่ยของเครื่องอัดอากาศอยู่ที่ 85 เดซิเบล ซึ่งสูงกว่าเสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์ซึ่งอยู่ที่ 70 เดซิเบล แต่ต่ำกว่าหูฟังส่วนใหญ่ที่สูงถึง 110 เดซิเบล 

DCP Noise Emission Control Graphic
ตามข้อกำหนดที่ประเทศไทยตั้งไว้ด้านการควบคุมมลพิษทางเสียงในที่ทำงานปี พ.ศ. 2548 นายจ้างมีหน้าที่ต้องประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของพนักงานและให้ข้อมูลที่ถูกต้องรวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานหากมีการใช้ระดับเสียง 80 เดซิเบลขึ้นไปในชีวิตประจำวัน นายจ้างต้องมีวิธีการป้องกันเสียงรบกวนและมีสถานที่ป้องกันเสียงรบกวน โดยค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 80 เดซิเบลเอ แม้ว่าจะมีการคำนึงถึงเรื่องการป้องกันด้านเสียงรบกวนโดยมีการจัดสถานที่ป้องการเสียงรบกวนก็ตาม แต่ก็ยังมีกฎระเบียบจำกัดด้านระดับเสียงสูงสุดที่ 115 เดซิเบล ซึ่งพนักงานไม่ควรจะได้ยินมลพิษทางเสียงที่สูงกว่านี้ขณะทำงาน

เครื่องอัดอากาศ (compressors) เสียงดังเกิดจากอะไร?

Sydvaranger GA 110
เครื่องจักรทุกเครื่องที่ส่งเสียงดังและมีการสั่นสะเทือน เช่น ระบบอัดอากาศในขณะทำงาน ระดับเสียงที่เกิดจากระบบอัดอากาศเกิดจากปัจจัยหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดวางและความใกล้ชิด ยิ่งเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม (air compressors) อยู่ใกล้กับพนักงานมากเท่าไหร่ จะยิ่งรบกวนการทำงานของพนักงานมากเท่านั้น

ด้วยเหตุนี้จึงเป็นเรื่องปกติที่เราจะแยกการทำงานของระบบอัดอากาศออกเป็นส่วน ๆ และบ่อยครั้งที่ห้องควบคุมระบบอัดอากาศจะอยู่กลางแจ้งห่างไกลจากผู้คนและจุดใช้งาน เพื่อช่วยบรรเทาปัญหามลพิษทางเสียง (noise pollution) ที่เกิดจากการสั่นสะเทือนได้สำเร็จ แต่ในขณะเดียวกันก็จะประสบปัญหาด้านต้นทุนและประสิทธิภาพการผลิตซึ่งเป็นผลมาจากแรงดันในระบบอัดอากาศลดลง (pressure drop)
quiet compressor man nearby to noise
คุณสมบัติของเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลมประเภทต่างๆ มีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดเสียงรบกวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องอัดอากาศชนิดลูกสูบที่มักมีเสียงดัง เนื่องจากมีการเคลื่อนที่ของชิ้นส่วนขณะที่เครื่องทำงาน ทำให้เกิดการสั่นสะเทือน อย่างไรก็ตามคุณสมบัติของห้องควบคุมระบบอัดอากาศที่ใช้ติดตั้งเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม (air compressors) ก็มีส่วนอย่างมากเช่นกันว่าจะช่วยเก็บเสียงหรือไม่
AIRScan offers a reliable analysis and well-founded recommendations to improve your energy efficiency improvements.
เราจะมีการตรวจสอบระดับเสียงของเครื่องอัดอากาศในกระบวนการผลิตลมอัดโดยการวัดด้วยวิธีมาตรฐานผ่านกระบวนการตรวจสอบแบบไร้เสียง (acoustic free field) เช่น หากตรวจสอบกลางแจ้งต้องไม่มีผนังหรือการใช้เทคนิคสแกนหาความเข้มเสียง เมื่อเราติดตั้งเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม (compressors) ในโรงงานที่มีไลน์ผลิตเราสามารถควบคุมระดับเสียงได้จากห้องควบคุมระบบอัดอากาศ โดยขนาดของห้อง วัสดุสำหรับผนังและฝ้าเพดานต้องเป็นวัสดุที่ป้องกันเสียงรบกวนจากการทำงานของระบบอัดอากาศ

นอกจากนี้การวางตำแหน่งของเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม (air compressors) ภายในห้องควบคุมก็มีผลต่อระดับเสียงเนื่องจากการตั้งค่าและการต่อของท่อก็มีผลต่อการถ่ายโอนการสั่นสะเทือนได้

แล้วเรามีวิธีลดระดับมลพิษทางเสียงที่เกิดจากการทำงานของระบบอัดอากาศอย่างไร?

  • วิธีลดระดับเสียงที่เกิดจากการทำงานของระบบอัดอากาศสามารถทำได้โดยการติดตั้งเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม (air compressors) แยกในห้องควบคุมระบบอัดอากาศต่างหากจะช่วยลดระดับเสียงรบกวนได้อย่างมาก เช่น บนพื้นโรงงานหรือห้องโถงที่มีการผลิต แต่ก็ไม่สามารถทำได้เสมอไปโดยเฉพาะในโรงงานขนาดเล็กที่มีพื้นที่จำกัด เนื่องจากการตั้งเครื่องอัดอากาศในพื้นที่ห่างไกลจากพื้นที่ใช้งานมีค่าใช้จ่ายสูง 

  • การขยายการเดินท่อจะช่วยลดการรั่วไหลของอากาศและการลดแรงดันใช้งาน (working pressure) แต่การขยายการเดินท่อนั้นจะส่งผลต่อระบบพลังงานด้วย การเพิ่มกำลังเพื่อชดเชยแรงดันที่ลดลงจะส่งผลด้านพลังงานและทำให้มีราคาสูงขึ้น ยกตัวอย่างเช่น แรงดันที่เพิ่มขึ้น 1 บาร์จะทำให้ความต้องการพลังงานเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 6 
  • วิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องคือการเลือกใช้เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม (compressors) ที่ทำงานเงียบสงบ ไม่มีเสียงรบกวน เครื่องอัดอากาศจากแอตลาส คอปโก้ (Atlas Copco) มีการติดตั้งกล่องดูดซับเสียงและสามารถลดระดับเสียงได้ต่ำสุดถึง 80  เดซิเบล เป็นเครื่องอัดอากาศที่ออกแบบมาเพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดเรื่องมลพิษทางเสียงโดยเฉพาะจึงสามารถวางติดกับสายการผลิตได้โดยไม่รบกวนพนักงานที่กำลังปฏิบัติงาน
GA 90 VSD+ Oil-injected screw compressor with variable speed drive
เนื่องจากโครงสร้างการติดตั้ง ทำให้การทำงานของเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลมแบบลูกสูบ (rotary screw compressors) มีเสียงที่เบามาก แต่ในทางตรงกันข้ามเครื่องอัดอากาศแบบโรตารี่หรือแบบหมุน (rotary screw compressors) จะเงียบกว่ามากในขณะทำงานเนื่องจากสกรูเกลียวจะไม่สัมผัสกับอากาศ

นี่จึงเป็นเหตุผลที่เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม (compressors) แบบ VSD + นวัตกรรมใหม่จาก Atlas Copco ที่สามารถทำงานได้อย่างเงียบสงบเพียง 62 เดซิเบล เราดีใจที่ได้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องอัดอากาศแบบโรตารี่หรือแบบหมุน (oil-injected rotary screw) เพื่อให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่เงียบ รวมถึงยังพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางเสียง
G 7-15 oil-injected screw compressors
สำหรับผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก เช่น โรงซ่อมรถขนาดเล็ก เราขอแนะนำเป็นเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม (compressors) รุ่น G/GX แทนการใช้เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลมแบบลูกสูบ (piston compressors) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เงียบที่เงียบสงบไร้เสียงรบกวน เนื่องจากการใช้เทคโนโลยีเครื่องอัดอากาศแบบโรตารี่หรือแบบหมุน (oil-injected rotary screw) ช่วยลดการสั่นสะเทือนได้มากและยังช่วยให้ผู้ใช้มีแหล่งผลิตอากาศอัดที่เชื่อถือได้ สามารถตั้งอยู่ใจกลางสถานที่ทำงานได้เนื่องจากสามารถลดระดับเสียงรบกวนได้ถึง 13 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม (air compressors) ยี่ห้ออื่น ๆ ในตลาด

ยิ่งไปกว่านั้นคือการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรมครั้งใหญ่ของเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลมรุ่น GA ขนาดกลาง การออกแบบระบบ VSD+ ให้มอเตอร์ติดกับระบบขับเคลื่อน  การผสมผสานระหว่างมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงและส่วนประกอบในการบีบอัดแบบอสมมาตรที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งมอเตอร์ IP55 ได้รับการออกแบบโดยวิศกรของเราเองทำให้มีคุณสมบัติในการระบายความร้อน สมรรถนะของเครื่องและมีการทำงานที่เงียบพิเศษเพื่อแก้ปัญหามลพิษทางเสียง เพราะหากไม่มีการเชื่อมต่อเฟืองระหว่างมอเตอร์กับชิ้นส่วนของเครื่องอัดอากาศแบบสกรู จะทำให้เครื่องอัดอากาศทำงานได้เงียบเป็นพิเศษและยังทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของระบบอัดอากาศประหยัดพลังงานมากขึ้นด้วย คุณสมบัติพิเศษของ GA รุ่นนี้คือพัดลมระบายความร้อนที่มีลักษณะคล้ายฟันเลื่อยด้านบนเพื่อให้การทำงานเงียบ ไร้เสียงรบกวน ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะจากแอตลาส คอปโก้ 

ตัวอย่างกรณีที่ประสบความสำเร็จจากเทคโนโลยีอัดอากาศที่เงียบ สงบ และไร้เสียงรบกวน นั่นก็คือ บริษัท Trelleborg ซึ่งเป็นบริษัทกลุ่มวิศวกรรมชั้นนำระดับโลกที่เน้นเทคโนโลยีโพลีเมอร์ ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลมแบบ GA รุ่นVSD + จาก Atlas Copco ในกระบวนการปิดผนึกที่เมือง Tewkesbury ว่า “เครื่องอัดอากาศ VSD+ ของ Atlas Copco ทำงานเงียบจริงๆ จนฉันต้องตรวจสอบว่ามันเปิดอยู่จริงๆ !”

ดังนั้นหากคุณต้องการลดมลพิษทางเสียงในโรงงาน  แค่เปลี่ยนมาใช้เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลมแบบเงียบ GA รุ่น VSD + จาก Atlas Copco เพียงเท่านี้ระบบอัดอากาศของคุณก็จะทำงานอย่างเงียบสงบ ไร้เสียงกวนใจ หากคุณสนใจติดตั้งเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลมแบบเงียบ สามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของแอตลาส คอปโก้ได้ที่ Official Line@: atlascopcothailand


Screw compressors oil-free Oil-free Air Oil-free compressors oil-injected 2020 Air compressors Industrial Air Piston compressor Oil-lubricated compressors Compressor Technique

atlas copco thailand 24/7 customer center

แอตลาส คอปโก้ ประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)

125 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถ.บางนาตราด กม.36 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24310