โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า

เทคโนโลยีเป่าอากาศ Screw Blower

สอบถามข้อมูลหรือพูดคุยกับเรา 😊

อุตสาหรรมที่นำเทคโนโลยีเครื่องเป่าอากาศ ZS Screw Blower มาใช้งาน

เครื่องเป่าอากาศชนิดไร้น้ำมันหรือ Oil free air blower ZS ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องเป่าอากาศที่จะให้บริการคุณได้อย่างต่อเนื่องและช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานมากถึง 35% ดังนั้นตัวเครื่องจะมีระดับประสิทธิภาพการใช้งานที่สูงและค่าบำรุงรักษาที่ต่ำ ซึ่งจะลดต้นทุนของการผลิตอย่างมากที่สุด จึงเป็นที่นิยมในการนำมาใช้ในอุตสาหกรรม เช่น 

ZS screw blower server your wastewater treatment
  • อุตสาหกรรมที่มีกระบวนการบำบัดน้ำเสีย

ในการบำบัดน้ำเสียโดยเฉพาะการบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพจำเป็นต้องการอากาศในการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียที่ช่วยในการบำบัดน้ำเสีย ด้วยคุณสมบัติของเครื่องเติมอากาศชนิดไร้น้ำมัน ZS อาทิ ความน่าเชื่อถือในการเติมอากาศ การปรับการไหลของแรงดันอากาศและความเร็วมอเตอร์ด้วยเทคโนโลยี VSD ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณ


  • อุตสาหกรรมที่ใช่ลมในการการลำเลียง (Pneumatic Conveying)

การลำเลียงด้วยลมที่ต้องการทำงานของเครื่องเป่าอากาศอย่างต่อเนื่องเเละทำงานหนักเพื่อทำให้การลำเลียงต่อเนื่องได้มากที่สุด และ Air Blower ZS นี้เป็นชนิด Oil-free จึงทำให้คุณภาพลมที่ออกมาสะอาด ปราศจากน้ำมัน ทำให้สร้างความมั่นใจว่าจะไม่มีน้ำมันไปสัมผัสกับวัสดุหรือสินค้าที่ลำเลียง


  • อุตสาหกรรมการอาหารและเครื่องดื่ม

เครื่องเติมอากาศชนิดไร้น้ำมัน ZS ถูกนำมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่มีกระบวนการหมัก ซึ่งจำเป็นต้องปฏิบัติตามสูตรการหมักที่เข้มงวด กระบวนการนี้ต้องการการควบคุมการไหลของอากาศที่แม่นยำตามค่าที่กำหนดไว้ และเครื่องเติมอากาศต้องสามารถควบคุมและจัดการกับการไหลของเเรงดันอากาศหรือปริมาณของอากาศที่เพิ่มขึ้นเเละลดลงตลอดเวลาในกระบวนการหมักได้เป็นอย่างดี

  • อุตสาหกรรมสิ่งทอ

ในอุตสาหกรรมสิ่งทอที่ทำงานตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องเเละมีการปรับกระบวนการผลิตอยู่ตลอด เเรงดันอากาศจึงมีความสำคัญในกระบวนการไหลของเส้นใยเเละลดปัญหาเรื่องมลภาวะทางเสียง การนำเทคโนโลยีโบลเวอร์แบบสกรู (Screw Blower) มาใช้ในอุตสาหรรมสิ่งทอจะช่วยในเรื่องของการปรับเปลี่ยนเเรงดันของมอเตอร์ รวมถึงเสียงที่้งียบสนิทในการทำงาน

Compressed Air Wiki Technologies การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2020

atlas copco thailand 24/7 customer center

แอตลาส คอปโก้ ประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)

125 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถ.บางนาตราด กม.36 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24310