โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
Products
Power Equipment
Energy Storage Systems
Light construction and demolition equipment
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
ผลิตภัณฑ์
Process gas and air equipment
เครื่องผลิตก๊าซ
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ

Latest news & application stories

From Atlas Copco Specialty Rental

Request information

กำลังโหลด

3 พฤษภาคม 2021

Steam Oil & Gas Upstream Oil & Gas Midstream Oil & Gas Downstream Power plants Manufacturing Mining & Drilling 2021

The company develops, rents, and sells customized industrial boiler assemblies tailored for plug and play installation. Eco Steam and Heating Solutions serves European customers, primarily in the general industry, such as food and beverage, chemical,...

ECO Ketelservice Team 2016

30 มีนาคม 2021

2021 Water Oceania

Emergency response is part of our DNA at Atlas Copco Rentals. So when our very own Chris Ward was called up to assist with the recent flooding emergency on Australia’s east coast, he didn’t hesitate to join fellow volunteers as part of the comprehens...

2021 03 australia flooding volunteer story

22 กุมภาพันธ์ 2021

2021

Our prospect, an industrial-scale brewery, had a big decision to make. Option 1: wait 3 years for upgrades to the local electricity grid so its newly completed glass plant could commence operations. Option 2: buy the four 1MW generators it needed to ...

Modular power plant for brewery in expansion graph blog

19 กุมภาพันธ์ 2021

2021 Air Power Steam

If you’re in the food and beverage industry, you’ll know better than anyone just how critical timing can be. Freshness is everything. And so when harvest time comes around, it’s all hands on deck and – quite literally – full steam ahead! But what abo...

peak shaving harvesting 5 pillars

3 กุมภาพันธ์ 2021

2021 Oil & Gas Downstream Asia

Major back-up compressed air solution secures continuity for Singapore refinery. The ethylene cracker complex located on Singapore’s Bukom Island is not only an important part of our customer’s operations but also a critical link in the entire petroc...

Photo with PTS800 and PTS1600 - Rental

3 กุมภาพันธ์ 2021

2021 Air Asia

Protecting airport fuel lines from corrosion and contamination. Even the slightest contamination of an aircraft’s fuel system can spell mid-air disaster. So it’s not hard to see why quality and reliability were so important for our customer’s fuel pi...

Photo of PTS916 &PHS1600 with aeroplane on site by AC Avila