โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
Energy Storage Systems
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า

Atlas Copco Rental Australia supply Nitrogen solution to avoid gas explosions during drilling at open pit coal mine

16 กุมภาพันธ์ 2017

Antwerp, Belgium, February 16, 2017: When Coal Augering Services, a high-wall mining contractor, needed to decrease the oxygen level and stop any risk of possible gas blasts at the BHP Millennium coal mine, they relied on Atlas Copco Rental to provide a total solution.

The Millennium Mine is an open-cut mine located 100 miles (160 kilometers) south-west of Mackay, Australia, which produces coking and low to mid-volatile pulverized coal injection (PCI) for export markets.


Coal Augering Services has been contracted to drill some 280 holes in the lower open pit seam in order to recover an extra 25 % of coal (or approximately 75,000 tons). Holes vary in depth from 35 to 75 meters and have a diameter of 2 meters.


During this operation there is a high risk of explosive gases being present so solution needed to be worked out. To prevent explosions Coal Augering services started by using a diesel driven Inert Gas Generator (IGG) where the air is burned using diesel in order to decrease the oxygen level to less than 12 % at 15 meters depth. They however rapidly converted to a Nitrogen generator from Atlas Copco Rental Australia for that purpose.


Thanks to our mobile NGM 200 nitrogen generator, delivering 96% N2 purity at 9 bar, combined to an XAVS 850 air compressor, it was possible to achieve the required inert levels at 12 meters for both 35 and 75 meter depth holes, thus avoiding all risks of explosions.


Along with that main challenge, there were several other aspects that we needed to account for.


  • The temperatures within the pit (over 50 C°) combined with constant water trucks causing severe humidity. In order to solve that, an after-cooler was added to the compressor.
  • The dusty environment. Hence, we organised maintenance and clean filters at all times to ensure the compressor would run optimally.
  • The continuous move of the Auger of about 30 meters/hour. To address this we worked out a special trailer for the units so they could be moved in tandem with the loader.
  • The very specific safety requirements in a mine were also taken care of and the units were tailored to match all.

Tim Vaughan, Atlas Copco Rental Australia - Account manager, Queensland & PNG explains: After minor teething issues, the customer has signed a long term contract and is happily converted from inert gas generator to a safer and even more reliable Nitrogen solution.”


For more information please contact:

Atlas Copco is a world-leading provider of sustainable productivity solutions. The Group serves customers with innovative compressors, vacuum solutions and air treatment systems, construction and mining equipment, power tools and assembly systems. Atlas Copco develops products and services focused on productivity, energy efficiency, safety and ergonomics. The company was founded in 1873, is based in Stockholm, Sweden, and has a global reach spanning more than 180 countries. In 2016, Atlas Copco had revenues of BSEK 101 (BEUR 11) and about 45 000 employees. Learn more at www.atlascopcogroup.com.

Specialty Rental is a division within Atlas Copco’s Construction Technique business area. It serves customers in the industry segments around the world with temporary air and power rental solutions. The specialty rental services are offered under several brands. The divisional headquarters is located in Houston, USA. Learn more at www.atlascopcorental.com