โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า

Atlas Copco Rental Chile supplies equipment to help battle wildfires

17 กุมภาพันธ์ 2017

Antwerp, Belgium, February 6, 2017: Thanks to our XRVS 476 mobile compressor the Supertanker used to extinguish the fires could be refilled in 20 minutes, a great achievement when time is of essence.

Last January, Chile experienced one of the toughest forest disasters in its history. A series of wildfires destroyed homes and farmland in a vast area covering the southern and central parts of Chile. During this entire period firefighters were supported by at least 1200 troops and several neighboring countries provided assistance.


Vientos del Sur, an American based NGO, helped with the starter funds to buy a 747 Supertanker to fight the flames. Its creator, Lucy Ana, originally from Chile, has strong feelings about finding a way to help her country defend against the fires.


The supertanker can carry up to 19 200 gallons (or 72 700 l.) of retardant or water over a 4,000 miles (6,400 km.) distance. It is the largest aerial firefighting aircraft in the world. Unlike most other firefighting aircrafts that use gravity to drop water or retardant out of their onboard tanks, this is done using compressed air on the supertanker: when the pilot wants to drop water or retardant over the fires, he uses a switch to open valves that push the liquid through four large nozzles located on the belly of the aircraft using compressed air also stocked in onboard tanks. Thanks to this solution the pilots have better control of how many drops are done during 1 fly over and also how much water or retardant is dropped each time.


Vientos del Sur foundation had carried along a compressor used to refill the air tanks on the aircraft but it rapidly appeared to be too small for the job, so they contacted Atlas Copco Rental in Chile, to rent a larger unit: we immediately decided to offer an XRVS 476 mobile diesel compressor at no cost in order to take our share in supporting this extraordinary situation.


Thanks to the XRVS the loading time of the tanks could be reduced by half, going down from 40 minutes to 20 minutes: a great improvement when time is critical.


Pablo Gómez, In-Ground Logistic Coordinator for Supertanker explains: “I would say that from the very first person who assisted us to the area Manager and later all the after-sales service: everybody has been brilliant and we are very thankful for the work done together. I think the country faced a very serious emergency and you were part of the success thanks to your equipment and dedicated people.


For more information please contact:

Atlas Copco is a world-leading provider of sustainable productivity solutions. The Group serves customers with innovative compressors, vacuum solutions and air treatment systems, construction and mining equipment, power tools and assembly systems. Atlas Copco develops products and services focused on productivity, energy efficiency, safety and ergonomics. The company was founded in 1873, is based in Stockholm, Sweden, and has a global reach spanning more than 180 countries. In 2016, Atlas Copco had revenues of BSEK 101 (BEUR 11) and about 45 000 employees. Learn more at www.atlascopcogroup.com. Specialty Rental is a division within Atlas Copco’s Construction Technique business area. It serves customers in the industry segments around the world with temporary air and power rental solutions. The specialty rental services are offered under several brands. The divisional headquarters is located in Houston, USA. Learn more at www.atlascopcorental.com