โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า

Temporary air solution bridges supply gap during compressor renovation

5 ธันวาคม 2018

Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co rents temporary solution

Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG from Karlsruhe contacted Atlas Copco Rental as they needed a temporary compressed air installation. This world leading pharmaceutical manufacturer needed to expand the capacity of its existing compressed air system and, at the same time, carry out renovations and optimizations due to rising production numbers and the associated acquisition of new production facilities. We rented out a temporary air solution to bridge this project.

Temporary compressed air solution for peak shaving and maintenance at Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co factory

Temporary compressed air solution for peak shaving and maintenance at Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co factory

During the process of exchanging the old compressor and dryer unit for a new, larger one from Atlas Copco, a temporary installation provided the compressed air supply for a period of almost four weeks.


In addition to straightforward control and driving tasks, compressed air is also used for more complex jobs in the production process.


During these activities, the compressed air is in direct or indirect contact with products. Oil-free air is required to deliver the high air quality that these critical applications need. Atlas Copco Rental provided an electrical oil-free compressor (ZT 145, working pressure max. 10 bar, supply capacity max. 20.1 m³/min), in combination with an adsorption dryer (CDE 400 R, pressure dew point -40°C) with integrated continuous pressure dew point measurement and two-stage filtration (DD+/PD+).


Our service technicians installed the two-stage filtration directly on the connection point of the existing compressed air system to prevent any remaining risk of particles entering via the rented connection pipes.


Logistics support from A to Z

We handled the entire logistics process from beginning to end: loading, unloading and installing the pipes, and wiring the rented components. Our service team was also challenged by specific requirements during the commissioning process. Local conditions made the cable placement more difficult: the electrical supply connection in the low-voltage main distribution board was over 120m worth of cable away.

To avoid obstructing the delivery trucks, the cables were partially routed on a pipeline bridge using a telescopic lift platform. Furthermore, cable trays, provided by the customer, also guided these cables through wall openings and through the inside of a raised floor.

The faultless handling of the rental process, including the quotation creation, technical clarification, delivery, installation and commissioning, as well as the support while using the rental system, were an important requirement for the successful implementation of the ‘Compressed Air Supply Renovation’ project at Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG.

Sven Fluhrer , Domestic and Industrial Engineering

For more information please contact:

Atlas Copco is a world-leading provider of sustainable productivity solutions. The Group serves customers through its innovative compressors, vacuum solutions, generators, pumps, power tools and assembly systems. Atlas Copco develops products and services focused on productivity, energy efficiency, safety and ergonomics. The company was founded in 1873, is based in Stockholm, Sweden, and has a global reach spanning more than 180 countries. In 2017, Atlas Copco (excluding Epiroc AB) had revenues of BSEK 86 (BEUR 9) and about 34 000 employees. Learn more at www.atlascopcogroup.com.

Specialty Rental is a division within Atlas Copco’s Power Technique business area. It serves customers in all industry segments around the world with temporary air, power, flow, steam and nitrogen rental solutions. The specialty rental services are offered under several brands. The divisional headquarters is located in Belgium.