โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า

What is the total cost of renting? really?

How much does it cost to rent a compressor for a month?

Request information

The short answer is the standard monthly rate. However...

11 เมษายน 2017

Total cost of renting - concept

Like most things, it’s not that easy or simple! There are other factors to consider that will impact the “total cost of rental.” These include:


 • fuel, 
 • maintenance, 
 • ease of delivery and return, 
 • ease of set up and disassemble 

... among others.


How easy it is to drop off the compressor where it is needed? Can it be delivered on a roll-back truck or is a crane required?

 • Usually, with a rollback truck, compressors on wheels can be quickly dropped off exactly where it is needed.
 • With smaller skid mounted units, a forklift may be needed to move it into place. 
 • If a crane is required, that certainly complicates delivery, adding time, multiple safety issues and crane costs.
Double all these factors for returning the compressor to the supplier.

How easy is the set up?

Most compressors are equipped with quick connections making hose connections fast. Be sure to ask your supplier when their hose was last pressure tested. This is an important safety consideration.

Is the control panel intuitive to use? Who will train the operator?

What about maintenance?

For example, know that a diesel compressor running 24/7 will need service every 10 days – more comprehensive service.

 • Is maintenance included or will the supplier send a service invoice every time they touch the compressor?
 • How will the supplier know when service is needed?
 • Can they monitor the health of the compressor remotely or do they have to physically access it each week?

What about downtime?

Ask how breakdowns are managed.

 • Does the customer have to call the supplier?
 • Or do they have a monitoring system that automatically contacts the supplier when issues are approaching?

For diesel driven units: the biggest and most tangible additional cost will be fuel

A Tier 4 interim engine in a compressor will have 12% lower fuel consumption than an older Tier 3 powered compressor.  A quick payback calculation will determine when Tier 4’s save the customer money.  Tier 4 Final compressors achieve another 5% fuel savings over Tier 4 interim.

So is it not worth checking that you can be supplied with a usint equipped with the most efficient engine available on the market?

How about training? contacts during the project?...

Spending many additional labor hours moving, setting up, training, contacting the supplier for service or breakdowns can quickly add up – wasting any money saved on renting the cheapest compressor.

Your local rental air expert can help with this calculation.

Make sure you don’t waste labor hours or fuel cost if you rent the cheapest compressor available.

Ask lots of questions to determine the true total cost of your rental.