โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า

Why a reliable and efficient nitrogen supply is critical to applications in many industries

Request information

Nitrogen applications are focussed on ensuring the safety of personnel, decontaminating equipment and quality of goods.

17 กุมภาพันธ์ 2020

Some of its primary uses are in:

  • Wastewater treatment – inerting digester tanks, allowing them to be entered safely for cleaning and maintenance
  • Pipelines – purging, drying and inerting after pigging, also occasionally used for the pigging itself
  • Coal mining – inerting sealed off sections of the mine
  • Packaging – used to expel oxygen from shipping containers, keeping produce fresh

With processes as important as these, it is no wonder that businesses go to such great lengths to ensure their supply of nitrogen is pure, uninterrupted and available on demand.

Until recently businesses would rely on regular deliveries of bottled nitrogen, but this presents a number of issues. They are high in cost, subject to logistical hassles beyond your control, present safety concerns and are cumbersome to move around your site, to name just a few.

Infographic - N2 during temporary rental installation

Our plug-and-play nitrogen setups are a game-changer in the nitrogen supply industry.

Our setups enhance the quality, safety and efficiency of applications on which they are used. Requiring only an air compressor, nitrogen generator and hoses they are quickly ready to run once on-site.

The compressor provides feed air and power to the nitrogen unit, and the nitrogen unit uses advanced membrane technology to expel the oxygen, leaving only high-purity nitrogen for your application.

The entire operation is controlled by an electronic panel on the nitrogen generator. A simple push of a button delivers as much or as little nitrogen as your application requires.

Nitrogen applications are diverse, so our nitrogen setups are all about flexibility.

The nitrogen output is fully customisable based on your needs, with purities up to 99.9% and pressure up to 24 bar, depending on the machines you use. Importantly, the entire setup is towable. Bottled nitrogen requires a forklift and cage to be transported, but our machines require just a sturdy vehicle and a tow ball to be moved from point to point around your site, delivering nitrogen where and when you need it.

You are looking to make the switch from bottled nitrogen to on-site nitrogen generation?

Ben Hindle

Digital Marketing Coordinator - Atlas Copco Rental Oceania