Basınçlı Havanın Kurutulması: Son soğutucu

Drying Compressed Air Wiki Air Treatment

Atmosferik havanın tamamında bir miktar su buharı bulunur. Hava sıkıştırıldığında su konsantrasyonu artar. Kompresör tesisatında gelecekte sorunlarla karşılaşmamak için basınçlı havanın şartlandırılması gerekir. Bu makalede havayı kurutmanın ilk adımlarından biri olan son soğutucu hakkında temel bilgiler verilmiştir.

Son soğutucu nedir?

son soğutucu havanın sıkıştırıldıktan sonra soğumasını sağlar

Son soğutucu, boru sisteminde yoğuşabilen suyu atmak için sıcak basınçlı havayı soğutan bir ısı eşanjörüdür. Su soğutmalı veya hava soğutmalıdır ve genelde, kompresöre mümkün olduğunca yakın bir konuma yerleştirilmesi gereken otomatik tahliyeli bir su separatörü ile donatılır. Yoğuşma suyunun yaklaşık %80–%90'ı son soğutucunun su separatöründe toplanır. Son soğutucudan geçtikten sonra basınçlı havanın sıcaklığı genellikle soğutma suyu sıcaklığının 10˚C üzerindedir ancak soğutucu türüne göre bu değer farklılık gösterebilir. Son soğutucu hemen hemen tüm sabit tesisatlarda kullanılır. Birçok durumda son soğutucu, modern kompresörlerde dahili olarak bulunur.

İlgili yazılar