Basınçlı Havanın Kalitesi

Compressed Air Wiki Contaminants in Compressed Air Filtering Air Treatment

Basınçlı havanın doğru kaliteye sahip olması hayati önem taşır. Kirletici içeren hava son ürüne temas ederse reddedilen ürünlerin maliyeti kısa sürede kabul edilemeyecek kadar yüksek seviyelere gelebilir ve en ucuz çözüm hızla en pahalı çözüme dönüşebilir. Basınçlı hava kalitesini şirketin kalite kurallarına uygun şekilde seçmeniz ve hatta gelecekte geçerli olabilecek gereksinimleri değerlendirmeniz önemlidir.

Hava kalitesini dikkate almak neden bu kadar önemlidir?

Basınçlı havada damlacık veya buhar halinde su, damlacık veya aerosol halinde yağ ve toz gibi istenmeyen maddeler olabilir. Basınçlı havanın uygulama alanına bağlı olarak bu maddeler üretim sonuçlarını olumsuz etkileyebilir ve hatta maliyetleri artırabilir. Hava şartlandırmanın amacı, tüketici tarafından belirlenen kalitede basınçlı hava üretmektir. Bir prosesteki basınçlı havanın görevi net bir şekilde tanımlandığında, bu koşullarda en kârlı ve verimli olacak sistemi bulmak son derece kolaydır. Dikkate alınacak konulardan biri, basınçlı havanın ürün ile doğrudan temas edip etmeyeceğini belirlemektir. Örneğin çalışma ortamında yağ buharının kabul edilip edilemeyeceği belirlenmelidir. Doğru ekipmanları seçmek için sistematik bir yöntem gereklidir.

Filtrelerin yararı nedir?

Filtreler, hava parçacıklarını kirletici parçacıklarından ayırır. Bir filtrenin parçacık ayırma kabiliyeti, yukarıda bahsedilen kabiliyetlerin (farklı parçacık boyutları için) toplamına bağlıdır. Gerçekte, hiçbir filtre tüm parçacık büyüklükleri için verimli olmayacağı için her filtrede bir miktar ödün verilmektedir. Farklı parçacık boyutlarında akış hızının ayırma kabiliyeti üzerindeki etkisi bile karar vermek için yeterli bir etken değildir.


Genellikle en zoru 0,1μm ile 0,2 μm arasındaki parçacıkları ayırmaktır (En Çok Nüfuz Eden Parçacık Boyutu).2.35.png Yukarıda belirtildiği gibi, birleşik filtrelerin toplam parçacık yakalama verimliliği tüm geçerli mekanizmaların birleşimine bağlıdır. Elbette her mekanizmanın önemi, hangi parçacık boyutlarında işlev gördükleri ve toplam verimlilik değeri büyük oranda aerosoldeki parçacık boyutu dağılımına, hava hızına ve filtre malzemesinin fiber çapı dağılımına bağlıdır.


Aerosoldeki yağ ve su, diğer parçacıklara benzer şekilde hareket eder ve bunlar da birleşik filtre kullanarak ayrılabilir. Bu sıvı haldeki aerosoller, filtre içinde birleşerek daha büyük damlacıklar oluşturur ve bu damlacıklar yerçekimi kuvveti nedeniyle filtrenin dibine çöker. Filtre aerosoldeki yağı ve sıvı haldeki yağı ayırabilir. Ancak sıvı haldeki yağlar yüksek konsantrasyonları nedeniyle büyük basınç kaybına ve yağın büyük miktarda taşınmasına neden olur. Buhar halindeki yağ ayrılacaksa filtrede uygun bir adsorpsiyon malzemesi olmalıdır. Bu genellikle aktif karbondur.


Tüm filtreleme işlemleri mutlaka basınç kaybına neden olur. Bu, basınçlı hava sistemindeki bir enerji kaybıdır. Daha sıkı yapısı olan ince filtreler, daha yüksek basınç kaybına neden olur ve daha hızlı tıkanabilir. Bu nedenle filtrelerin daha sık değiştirilmesi gerekir, böylece bakım maliyetleri artar.


Parçacık miktarı, suyun ve yağın varlığı açısından hava kalitesi, hava saflığında sektör standardı olan ISO 8573-1'de tanımlanmıştır. Kritik önem taşıyan proseslerde havanın kirlenme riskini ortadan kaldırmak için yalnızca Class 0 olarak adlandırılan basınçlı havanın kullanılması önerilir. Ayrıca filtreler hem nominal akışı doğru şekilde kaldırabilecek şekilde boyutlandırılmalı hem de belirli bir tıkanıklık nedeniyle oluşan bir miktar basınç kaybını telafi etmek için daha yüksek kapasiteli olmalıdır.


İlgili yazılar