Bezmazná odstředivá vzduchová dmychadla ZB VSD ušetří společnosti Weser-Metall až 60 milionů EUR ročně

Závod na recyklaci olova Weser-Metall GmbH sídlící v německém Nordenhamu je neobvyklý. Nejenže jeho jednotka pro řízení stlačeného vzduchu používá průtokové množství jako referenční proměnnou (namísto tlaku), ale je také unikátně energeticky účinná, díky čemuž ušetří 600 000 EUR v rámci nákladů na energii.

Spalování plynu ve Wesermetall GmbH

Společnost Weser-Metall se specializuje na recyklaci olova, obzvláště z odpadu z baterií a bateriové pasty. Závod nakoupil od společnosti Atlas Copco šest nových bezmazných odstředivých kompresorů ZB s pohonem s proměnnými otáčkami (VSD) a průtokem regulovaným v rozsahu 1500 až 10 000 Nm³ (standardní krychlové metry) za hodinu a tlakem až o 1,95 bar vyšším než provozní tlak.

„Naše požadavky jsou naprosto odlišné,“ vysvětluje Timo Tesch, vedoucí designu, procesního inženýrství a přidružených činností společnosti Weser-Metall. „Přívodní trubka ponořená do pece s tekutou struskou se potýkala s kolísajícím protitlakem na jejím hrotu. Aby bylo možné udržovat bezpečnost metalurgického procesu pod kontrolou, je absolutně nezbytné, abychom mohli kdykoliv bezpečně zajistit specifické průtokové množství. Provozní podmínky se také velmi rychle mění, což vyžaduje rychlé zásahy a přenastavení.“

“ Nová kompresorová instalace je nyní tak flexibilní, výkonná a uživatelsky přívětivá, že splňuje naše nesporně vysoké požadavky. Pokud vím, tento typ instalace je jediným svého druhu na světě. S naší novou kompresorovou stanicí ročně ušetříme 500 000 až 600 000 EUR v rámci nákladů na energii. ”

Timo Tesch , Vedoucí designu, procesního inženýrství a přidružených činností, společnost Weser-Metall.

Dodávka nízkotlakého vzduchu celý den

Kompresorovna_Wesermetall GmbH

Vzduch z turbodmychadel je dodáván 24 hodiny denně. Je dmýchán společně se zemním plynem a kyslíkem pomocí přívodní trubky ponořené do roztavené hmoty,
čímž se udržuje metalurgický proces v ponorné tavicí peci. Paralelně
k tomu je vzduch po spálení vháněn do pece přes roztavenou lázeň, aby bylo zajištěno,
že žádné reaktivní složky, například nespálený zemní plyn, neskončí
ve výfuku.

Poté, co závod v Nordenhamu přešel v roce 1996 z koksových tavicích pecí na více ekologické ponorné tavicí pece na zemní plyn, byly instalovány dva dvoustupňové turbokompresory (první stupeň 0,82 bar; druhý stupeň 2,8 bar) pro procesní vzduch a vzduch po spálení, ale bylo zřejmé, že tento proces může být efektivnější.

Jedinečná schopnost regulace průtokového množství

Weser Metall GmbH

Nakonec bylo kvůli zvyšujícím se nákladům na energii a lepší kompresorové technologii rozhodnuto o nákupu zcela nových odstředivých vzduchových dmychadel ZB s přímým pohonem VSD od společnosti Atlas Copco. Společnost Weser-Metall však měla problém s nedostatečnými referencemi ohledně tohoto typu aplikace. Ačkoliv se turbodmychadla ZB používají v čističkách odpadních vod, byla vždy vybavena regulací tlaku a nikoliv průtoku.

Bezmazné Čistá voda. Švédská spolehlivost Třída 0 Zpracovatelský průmysl Odstředivé Dmychadla Bezmazné kompresory Kompresory