Společnost Northumbrian Water volí energeticky úsporná šroubová dmychadla ZS

Společnost Northumbrian Water, přední poskytovatel vodních a kanalizačních služeb v severovýchodní Anglii, si ke snížení spotřeby energie a minimalizaci servisních nákladů ve svém provozu úpravy kanalizačních vod v Newton Aycliffe v hrabství Durham vybrala technologii šroubových dmychadel ZS od společnosti Atlas Copco.

Venkovní instalace šroubových dmychadel ZS v Northumbrian Water

Společnost, která se pyšní oceněním „Queens Award for Enterprise“ za udržitelný rozvoj a oceněním „Vodohospodářská společnost roku“, potřebuje trvalou a spolehlivou dodávku vzduchu o tlaku 480 mbar pro aerobní zpracování odpadních vod ve svém provozu v Newton Aycliffe. Tento proces využívá bakterií k rozrušení částic odpadu a vyžaduje velký objem vzduchu, který je vháněn do provzdušňovacích nádrží pro zajištění požadované úrovně rozpuštěného kyslíku v systému odpadní vody – jedná se o biologický proces, který obvykle využívá až 70 % energie spotřebovávané v tomto provozu. V odvětví vodohospodářství dochází k ústupu od obecně používaných Rootsových dmychadel, která nesplňují dnešní požadavky na emise uhlíku, a jejich výměně za inovativní šroubovou technologii, jež přináší i další výhody v podobě úspory energie.

“ Šroubová dmychadla ZS od společnosti Atlas Copco nám pomohla zlepšit spotřebu energie o 20 %, rozhodli jsme se tedy vyměnit naše konvenční Rootsova dmychadla za šroubová dmychadla společnosti Atlas Copco. ”

Alan Harle , Vodohospodářský inženýr společnosti Northumbrian Water, který prováděl srovnávací zkoušky.

Srovnávací zkouška výkonnosti šroubové a Rootsovy technologie

Provzdušňovací nádrž Northumbrian Water

Společnost Northumbrian Water se rozhodla vyměnit jedno Rootsovo dmychadlo za šroubové dmychadlo ZS společnosti Atlas Copco. Po dokončení instalace nového dmychadla ZS provedla společnost Northumbrian Water srovnávací výkonnostní zkoušku u stávajících Rootsových dmychadel a dmychadla ZS společnosti Atlas Copco. Ukázalo se, že stávající Rootsovo dmychadlo má při stejném výkonu přibližně o 19 % vyšší spotřebu energie.

Na základě výsledků tohoto testu a opakujících se problémů se spolehlivostí Rootsových dmychadel bylo rozhodnuto o výměně druhého Rootsova dmychadla za bezmazné rotační nízkotlaké šroubové dmychadlo ZS 90 VSD společnosti Atlas Copco. Jednotka dmychadla se skládá z kompletní soustavy založené na jednoduchém principu: přesná rozvodová kola zajišťují nepatrnou mezeru mezi dvěma proplétajícími se šroubovými elementy, které nikdy nepřijdou do kontaktu. Tento kompresní prostor nevyžaduje žádné mazání. Speciálně navržená těsnění zamezují vniknutí oleje ložisek rotoru do kompresní komory. Nasávaný vzduch je stlačován mezi rotory a skříní a na výstup tak plynule proudí vzduch o tlaku přibližně 480 mbar bez obsahu oleje a průtoku vyšším než 4000 m³/h podle požadavků procesu.

Přesvědčivé výsledky: Rootsova technologie byla vyměněna v celém závodu zákazníka

Společnost Northumbrian Water nyní zadala u společnosti Atlas Copco třetí objednávku na výměnu zbývajících dvou Rootsových dmychadel instalovaných v závodě na úpravu odpadních vod v Newton Aycliffe za další dvě šroubová dmychadla ZS 90. Alan Harle, vodohospodářský inženýr společnosti Northumbrian Water, který prováděl srovnávací zkoušky, dodává: „Z provozního hlediska si dmychadla ZS značky Atlas Copco vedla skvěle, to platí zejména ve srovnání se stávajícími dmychadly. Velkou radost nám udělalo zjištěné 20% zlepšení. O skvělém výsledku svědčí i to, že se společnost NWL rozhodla vyměnit všechna dmychadla za stroje Atlas Copco.“

Bezmazné Třída 0 chytrá řešení Rotační šroubové Čištění odpadních vod Vzduch bez obsahu oleje Dmychadla Kompresory