Naše řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Řešení
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Výrobky
Průmyslové nářadí a řešení
Naše stroje
Řešení
Výrobky
Naše stroje
Energy Storage Systems
Kompresory
Řešení
Výrobky
Kompresory
Produkty a řešení
Řešení
Generátor plynu

Jak funguje generátor dusíku

Vzduch, který dýcháme, je tvořen přibližně 78% dusíku. Ale dusík s vyšší úrovní čistoty má daleko širší škálu praktického využití v mnoha průmyslových odvětvích. Společnosti, které ve své výrobě dusík využívají, mohou těžit z toho, že si sami vytvoří přesně to, co potřebují.

Kontaktujte nás pro více informací

5. října 2020

Vlastní výroba dusíku

Předpokládaná doba čtení: 5 minut

An animated image showing a nitrogen symbol

Vzduch, který dýcháme, obsahuje přibližně 78 % dusíku. Dusík o vyšší čistotě se vytváří oddělením molekul dusíku od jiných molekul v proudu čistého, suchého stlačeného vzduchu, což vede k očištěné dodávce dusíku. Dusík s vyšší úrovní čistoty má daleko širší využití v mnoha průmyslových oblastech. Vyrábět si interně vlastní dusík zvyšuje flexibilitu výroby. Výrobní společnost má zajištěn dusík na úrovni čistoty, kterou potřebuje, a zároveň kdykoliv ho potřebuje. Díky vlastní výrobě dusíku se výrobní společnosti nemusí obávat, že jim dusík dojde v nevhodnou dobu. Nejste vázáni na žádného dodavatele třetí strany, eliminuje se tak i neustálé zpracování objednávek, náklady na doplňování a dodávku dusíku. Zároveň se uvolní prostor, který je jinak potřebný ke skladování lahví s dusíkem, ať už prázdných, či plných.


Jak funguje generátor dusíku

Dusík je generován oddělením molekul dusíku od ostatních molekul v čistém a suchém proudu stlačeného vzduchu, což vede k přísunu očištěného dusíku. U některých provozů, jako je třeba huštění pneumatik, protipožární ochrana, apod. je vyžadována relativně nízká úroveň čistoty (mezi 90% a 97%). Naopak v jiných výrobních procesech, jako je zpracování potravin / nápojů a lisování plastů, je vyžadována vyšší úroveň čistoty (od 97% do 99,999%). Pro výrobu dusíku existují různé technologie, z nichž každá má určité výhody.

Podívejte se na video, ve kterém se dozvíte více o dusíkových generátorech

Membránové dusíkové generátory

Image showing application of compressed air and nitrogen solution

Tato technologie odděluje vzduch na složkové plyny průchodem levného stlačeného vzduchu přes polopropustné membrány sestávající ze svazků jednotlivých dutých vláken. Každé vlákno je velmi malé, má dokonale kruhový průřez a rovnoměrný otvor ve svém středu. Na jednom konci modulu je do vláken přiváděn stlačený vzduch a dotýká se membrány, když proudí otvory ve vláknech. Kyslík, vodní pára a další stopové plyny snadno prostupují vláknem membrány a jsou odváděny, ale dusík je obsažen v membráně a protéká výstupním otvorem. Protože vodní pára prostupuje membránou, je proud plynného dusíku velmi suchý s rosnými body až -50 ° C (-58 ° F). Membránová technologie je jednoduchá a efektivní, s kompaktními jednotkami typu vše v jednom, které vyžadují malou údržbu a mají nulové provozní náklady. Je ideální pro aplikace, kde je požadovaný tok dusíku relativně nízký a úroveň čistoty nepřesahuje 99%. Membránová technologie má nižší počáteční investici než technologie s vysokým průtokem / vysokou čistotou, jako je například technologie PSA.


PSA dusíkové generátory

Image showing an application of nitrogen generators in a factory

PSA, neboli Pressure Swing adsorption, znamená adsorpce kolísání tlaku. Adsorpce je proces, při kterém atomy, ionty nebo molekuly z látky (v tomto případě stlačeného vzduchu) ulpívají na povrchu adsorbentu. Generátor PSA izoluje dusík a ostatní plyny v proudu stlačeného vzduchu (kyslík, CO2 a vodní pára) jsou adsorbovány a zanechávají tak za sebou v podstatě čistý dusík. PSA zachycuje kyslík z proudu stlačeného vzduchu, když se molekuly vážou na uhlíkové molekulární síto. K tomu dochází ve dvou samostatných tlakových nádobách (věž A a věž B), z nichž každá je naplněna uhlíkovým molekulárním sítem, které přepínají mezi separačním procesem a regeneračním procesem. Čistý a suchý stlačený vzduch vstupuje do věže A. Vzhledem k tomu, že molekuly kyslíku jsou menší než molekuly dusíku, procházejí póry síta. Molekuly dusíku se nemohou dostat přes póry, takže obcházejí síto, což vede k dusíku požadované čistoty. Tato fáze se nazývá adsorpční nebo separační fáze. Většina dusíku produkovaného ve věži A opouští systém a je připravena k přímému použití nebo skladování. Dále malá část generovaného dusíku proudí do věže B v opačném směru. Tento tok vytlačuje kyslík, který byl zachycen v předchozí adsorpční fázi věže B. Uvolněním tlaku ve věži B ztrácí uhlíková molekulární síta schopnost zadržovat molekuly kyslíku, které se od sít oddělí a nechají se unést malý tok dusíku vycházející z věže A. Tento „čistící“ proces vytváří prostor pro připojení nových molekul kyslíku k sítům v další adsorpční fázi. Technologie PSA umožňuje nepřetržitý vysokokapacitní tok dusíku v náročných aplikacích na úrovni čistoty až 99,999%. Generátory PSA mají vyšší počáteční investiční náklady než membránové generátory, ale nabízejí výhody vyššího průtoku a vyšších úrovní čistoty, které vyžadují některá průmyslová odvětví a jejich výrobní procesy.


Zeptejte se našeho specialisty, jak vám můžeme pomoci s navržení vlastní výroby dusíku ve vašem provozu.


Related Topics and Project

NGM+ Zařízení pro výrobu dusíku Systémy produkce dusíku a kyslíku Kompresory NGM