Naše řešení
Atlas Copco Rental
Řešení
Industries served
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
About us
Atlas Copco Rental
Kompresory
Řešení
Produkty
Kompresory
Process gas and air equipment
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Produkty
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Servis a díly
Kompresory
Maximalizujte účinnost
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Servis a díly
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Kompresory
Naše stroje
Řešení
Produkty
Naše stroje
Lehká stavební a demoliční technika
Produkty
Lehká stavební a demoliční technika
Lehká stavební a demoliční technika
Lehká stavební a demoliční technika
Lehká stavební a demoliční technika
Lehká stavební a demoliční technika
Lehká stavební a demoliční technika
Lehká stavební a demoliční technika
Lehká stavební a demoliční technika
Náhradní díly a servisní služby
Naše stroje
Náhradní díly a servisní služby
Náhradní díly a servisní služby
Náhradní díly a servisní služby
Náhradní díly a servisní služby
Náhradní díly a servisní služby
Náhradní díly a servisní služby
Náhradní díly a servisní služby
Náhradní díly a servisní služby
Náhradní díly a servisní služby
Náhradní díly a servisní služby
Průmyslové nářadí a řešení
Řešení
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Letecký průmysl
Průmyslová odvětví
Letecký průmysl
Letecký průmysl
Letecký průmysl
Průmyslová odvětví
Průmyslová odvětví
Produkty
Průmyslové nářadí a řešení
Nástroje pro odstraňování materiálu
Produkty
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Příslušenství vzduchového rozvodu
Produkty
Příslušenství vzduchového rozvodu
Příslušenství vzduchového rozvodu
Příslušenství vzduchového rozvodu
Řešení pro utahování šroubů
Prostor pro odborníky
Průmyslové nářadí a řešení
Prostor pro odborníky
Prostor pro odborníky
Průmyslové nářadí a řešení

Vaše časté dotazy týkající se bezmazné technologie a třídy 0

Jaké testy TÜV jsou vyžadovány pro kvalifikaci pro normu ISO 8573-1 třída 0?

Část 2 testu měří aerosoly a kapaliny. Testování může být provedeno pomocí metody částečného průtoku (B2) nebo metody plného průtoku (B1) (viz níže). Část 5 testuje pouze páry. Obě části jsou nutné pro získání certifikace ISO 8573 třídy 0. To znamená, že všechny tři zdroje kontaminace olejem – aerosoly, páry a kapaliny – musí být změřeny.

Jaký je zásadní rozdíl mezi metodami testů s částečným průtokem (B2) a plným průtokem (B1)?

Obě metody jsou přijatelné pro zjišťování tekutiny podle normy ISO 8573-1 část 2. Metoda B2 se zaměřuje pouze na střed vzduchového proudění. Olejové aerosoly jsou registrovány, ale olej, který ulpí na stěně potrubí (průtok u stěn) není detekován. Většina výrobců vzduchových kompresorů stále upřednostňuje tuto méně striktní metodu. Metoda B1 zkoumá celý proud vzduchu, a měří jak aerosoly, tak průtok u stěn. Tato komplexní zkušební metoda byla použita na řadu bezmazných vzduchových kompresorů od společnosti Atlas Copco. Ani při tak přísném testování nebyly ve výstupním proudu vzduchu zjištěny žádné stopy oleje.

Dokáží kompresory se vstřikem oleje s filtry na odstranění oleje poskytovat vzduch bez obsahu oleje?

Toto řešení se často označuje za „technicky bezmazné“. I za optimálních podmínek s několikastupňovými filtry pro odstranění oleje bude kvalita vzduchu s ohledem na obsah oleje pochybná. Pro zajištění základní úrovně přijatelné kvality vzduchu s použitím kompresorů se vstřikováním oleje je potřeba používat zařízení na chlazení vzduchu a několik stupňů odfiltrování oleje s množstvím součástí. Selhání jakékoliv z těchto součástí nebo jejich nedostatečná údržba mohou mít za následek kontaminaci provozního vzduchu olejem. U kompresorů se vstřikováním oleje bude vždy riziko kontaminace s potenciálně vážnými následky pro chod podniku.

Jaký je dopad okolní teploty?

Jedním z aspektů ovlivňujících účinnost a čistotu vzduchových systémů je teplota. Při používání kompresorů se vstřikováním oleje s filtry pro eliminaci oleje dochází k exponenciálnímu nárůstu prostupnosti oleje přes filtrační médium v závislosti na teplotě na filtračním rozhraní. Pokud se okolní teplota v kompresorovně zvýší na 30 °C, může teplota na výstupu kompresoru dosáhnout 40 °C a prostupnost oleje bude 20krát vyšší než udává hodnota specifikace. Takové teploty nejsou neobvyklé ani v chladnějších klimatech, kde je teplota v kompresorovně výrazně vyšší než venkovní teplota. Teplota může také způsobit nárůst obsahu výparů ve vzduchu a část z nich se může přenést do koncového produktu. Vysoké teploty navíc zkracují životnost aktivních uhlíkových filtrů. Zvýšení teploty z 20 °C na 40 °C může zkrátit životnost filtru o více než 90 %. A co je horší, aktivní uhlíkové filtry nevarují uživatele, když jsou nasyceny. Jednoduše umožní oleji proudit do koncových částí systému. Kvalita vzduchu zajišťovaného bezmaznými olejovými kompresory Atlas Copco je nezávislá na teplotě.

A jak to je s kontaminací olejem v okolním vzduchu?

Okolní vzduch vždy obsahuje nepatrné stopy oleje, který pochází od vozidel a průmyslových zdrojů. V kontaminovaných oblastech ale obsah oleje ve vzduchu za normálních podmínek nepřekročí 0,003 mg/m³. To bylo zjištěno testy prováděnými institutem TÜV v blízkosti továrny s těžkým strojírenským provozem (soustružení, frézování, broušení a vrtání). V blízkosti se nacházel rovněž hustý dopravní provoz a spalovna odpadů. Při nasátí bezmazným kompresorem je tato extrémně nízká úroveň atmosférického oleje téměř okamžitě spláchnuta kondenzátem v mezichladiči a dochlazovači a výsledkem je čistý vzduch bez příměsí oleje pro vaše provozy.