Atlas Copco Česká republika - Kompresory
Naše řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Řešení
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Produkty
Power Technique
Řešení
Výrobky
Power Technique
Systémy skladování energie
Kompresory
Řešení
Produkty
Kompresory
Produkty a řešení
Řešení
Vývěvy se vstřikem oleje
Vrtačky
Produkty a řešení
Systémy skladování energie

Třída 0

ISO 8573-1 pro certifikovaný vzduch bez obsahu oleje

Společnost Atlas Copco prokázala své postavení vedoucího světového výrobce kompresorů získáním certifikace podle nejnovější průmyslové normy pro čistotu vzduchu ISO 8573-1 třídy 0 (2010). 

Bezmazné kompresory

První držitel ISO 8573-1 (2010) třídy nula

Commercial image - Class 0 Oil-free Air Textile
Eliminujte rizika se společností Atlas Copco: nulové riziko znečištění vzduchu, poškozených nebo nebezpečných výrobků, ztrát v důsledku provozních prostojů nebo poškození reputace společnosti.

Nejvyšší čistota vzduchu pro kritická prostředí

Commercial image - Class 0 Oil-free Air Pharma
Kontaminace byť jen minimálním množstvím oleje může vést k nákladným prostojům ve výrobě a znehodnocení produktu. Použijte naše bezmazná řešení pro absolutní čistotu vzduchu.

Svět preferuje bezmazná řešení

Commercial image - Class 0 Oil-free Air Electronics
Chraňte životní prostředí a dodržujte mezinárodní předpisy využitím našeho bezmazného řešení, omezte netěsnosti a plýtvání energií, eliminujte nakládání s kondenzátem.

Snižte své provozní náklady

 Class 0 campaign

Snižte náklady využitím naší bezmazné technologie čtyřmi způsoby:

  • žádná nákladná výměna filtrů,
  • žádné dodatečné náklady na energii při řešení problémů s tlakovou ztrátou ve filtrech, 
  • nižší náklady na údržbu, 
  • nižší náklady na nakládání s kondenzátem obsahujícím olej.

Třída 0 je testována organizací TÜV

Table Class 0
TÜV je nezávislá mezinárodní organizace, která se specializuje na vyhodnocení bezpečnosti a kvality technologií. Organizace TÜV má celosvětově dobrou pověst díky své nezávislosti, neutralitě, profesionálním odborným znalostem a přísným standardům. Bezmazné vzduchové kompresory naší společnosti byly podrobeny nejnáročnějším dostupným testům. Byly měřeny všechny druhy výskytu oleje v širokém rozsahu tlaků a teplot, ale protože ve výstupním vzduchu nebyly nalezeny sebemenší stopy oleje, kompresory naší společnosti předčily i náročné standardy organizace TÜV.

Splňte nejvyšší standardy kvality v potravinářství a výrobě nápojů

Commercial image - Class 0 Oil-free Air Pharma

Přinášíme bezstarostnost zákazníkům z oboru potravinářství a výroby nápojů. Certifikace jejího výrobního závodu bezmazných řešení v belgických Antverpách dle normy ISO 22000 a systém řízení bezpečnosti potravin se aplikují na všechny bezmazné kompresory typu Z třídy 0 a jim příslušné sušiče a filtry. Kompresory Z se vyrábějí v čistém a bezpečném prostředí. Společnost Atlas Copco zavedla a dokumentovala transparentní systém managementu bezpečnosti potravin. Další podporu poskytují naši odborníci na normu ISO 22000, kteří vás provádějí vaším procesem a pomáhají vám se všemi budoucími modernizacemi.

Průmysl třídy 0

Příběhy zákazníků třídy 0

Třída nula. Naše dlouhodobé zkušenosti se stlačeným vzduchem bez obsahu oleje pro kritické aplikace.

Nabízíme úplný sortiment bezmazných vzduchových dmychadel pro tlaky od 0 do 4 bar(e) / 58 psig. Další podrobnosti naleznete níže

Další podrobnosti o bezmazných dotlačovacích kompresorech (booster) dusíku a vzduchu s certifikací třídy 0 naleznete níže

Soubory ke stažení