Čištění odpadních vod - Atlas Copco Česká republika
Atlas Copco Česká republika - Kompresory
Naše řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Řešení
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Produkty
Power Technique
Řešení
Výrobky
Power Technique
Systémy skladování energie
Kompresory
Řešení
Výrobky
Kompresory
Produkty a řešení
Řešení
Vrtačky
Produkty a řešení
Systémy skladování energie
Wastewater treatment plant aerial view

Čištění odpadních vod

Bezmazná vzduchová dmychadla pro jakoukoli aplikaci čištění odpadních vod, ať už průmyslovou nebo komunální. Nabízíme technologii čistého vzduchu, která odpovídá všem potřebám vašeho provzdušňování s vysokou energetickou účinností a nízkými celkovými provozními náklady.

Kontaktujte našeho odborníka

Energeticky účinná dmychadla

Ke každé aplikaci v čističce odpadních vod nabízíme to nejvhodnější řešení. Například naše bezmazné šroubové technologie s řízeným pohonem snižují spotřebu energie v průměru až o 30 % v porovnání s ostatními technologiemi, a sníží tak vaše provozní náklady.

Čistý vzduch k čištění odpadních vod

Všechna naše dmychadla získala certifikaci třídy 0 podle normy ISO 8573-1 (2010), která zaručuje, že vzduch není během procesu komprese znečištěn. Jsme jediný výrobce kompresorů a dmychadel, který získal certifikace podle normy ISO 22000.

Veškeré dostupné technologie dmychadel

Všechna námi dodávaná dmychadla a technologie nízkého tlaku vyvíjí a vyrábí pouze naši technici. Jsou ideální pro aplikace čištění odpadních vod. Disponují nižší úrovní hluku a vibrací nebo možností regulace proudu vzduchu s řízeným pohonem. Naše výrobky lze přizpůsobit na míru všem vašim potřebám.

Efektivita a spolehlivost jsou klíčové pro nízké provozní náklady

Provzdušňování spotřebuje až 70 % energie potřebné v čističkách odpadních vod. Kromě toho jednotlivé jednotky spotřebují pěti- až desetinásobek kupní ceny dmychadla. Udržení nízkých energetických nákladů je hlavním způsobem, jak zachovat nízké provozní náklady. Naším cílem je snížit vaše provozní náklady tím, že vám poskytneme jeden z nejúčinnějších a nejspolehlivějších strojů na trhu, jehož pořízením zúročíte svou investici v krátkém čase.

Snížení dopadu čištění odpadních vod na životní prostředí

Efektivní hospodaření s vodou se stává stále důležitějším kvůli omezené dostupnosti zdrojů a rostoucímu finančnímu tlaku. Pokud se při čištění vod spoléháme pouze na dodávky vzduchu, které udržují důležité bakterie při životě, tak není žádoucí znečištění olejem. Proto jsou naše výrobky bezmazné a pomáhají vám kromě snížení spotřeby energie ještě více snížit dopad na životní prostředí.

Globálně rozmístěná základna a poprodejní služby

Naše prodejní a servisní síť se rozprostírá přes více než 180 zemí po celém světě a naše společnost zajišťuje servis tisícům instalací nízkotlakého stlačeného vzduchu po světě, takže vaše zařízení vždy pracuje s maximální účinností a jakékoli prostoje jsou omezeny na minimum.

Příběhy zákazníků

Použití

Difúzní provzdušňování

Protože bakterie nemohou přežít bez kyslíku, je pro kvalitu procesu čištění odpadních vod důležitá nepřetržitá dodávka vzduchu bez příměsi oleje. Dodávka odpadních vod se může během dne lišit, takže je důležité, aby dmychadlo zvládalo měnící se potřebu provzdušňování. Naše společnost nabízí jak dmychadla s pevným pohonem, tak i energeticky účinná dmychadla s řízeným pohonem.

Proplachování filtrů

Proplachování znamená čerpání vody zpět filtrem. Vzduch bez příměsi oleje zabraňuje znečištění filtračního materiálu a jeho následné nepoužitelnosti. Jedná se o formu preventivní údržby, která umožňuje opětovné použití filtračního média.

Provzdušněná nádrž

Provzdušněná nádrž je čisticí nádrž, která podporuje biologickou oxidaci odpadních vod. Účinnost difúzních provzdušňovacích systémů má přímý dopad na kvalitu a úroveň dosaženého čištění odpadních vod v této nádrži.

Aktivace vyhnívacího procesu

Vzduch a mikroorganismy se používají k biologické oxidaci organických znečišťujících látek, které vytvářejí odpadní usazeninu obsahující zoxidované látky. Vzduch v konvenčních systémech aktivovaného kalu by měl být bez příměsi oleje, aby se předešlo znečištění vody.

Sequencing Batch Reactor (SBR)

Reaktory SBR jsou procesy aktivovaného kalu určené k provozu v nestálých podmínkách. Pracují v dávkovém režimu s provzdušňováním a usazováním kalu v téže nádrži. Během provzdušňovací fáze se proud vzduchu rozptýlí do nádrže. Díky jednotkám s pevným pohonem je spotřeba energie mnohem nižší, což přináší konkurenční výhodu v oblasti nákladů.

Membránové bioreaktorové systémy (MBR)

Verze konvenčního systému s aktivovaným kalem, kde oddělení pevných a kapalných látek provádí membrána (mikro- nebo ultrafiltrace). To přináší výhody v řízení procesů a pro výslednou kvalitu vody, avšak zvyšuje spotřebu energie a náročnost procesu biologického čištění.

Bezmazná dmychadla k čištění odpadních vod