10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production
Zavřít

Ekologická výroba

Jak mohou firmy snížit svou uhlíkovou stopu?

Boj proti změně klimatu

Dopad průmyslového odvětví na změnu klimatu

V boji proti změně klimatu se na průmyslový sektor často pohlíží jako na součást problému – a nikoli bezdůvodně. Začátek průmyslové revoluce před zhruba 250 lety se časově shodoval s masivním nárůstem emisí skleníkových plynů. 

V důsledku spalování fosilních paliv a odlesňování se koncentrace CO2 v atmosféře, která je klíčovým dlouhodobým přispěvatelem ke změně klimatu, od té doby zvýšila o třetinu.     

Proč je snižování uhlíkové stopy dobré pro podnikání

V posledních letech se však mnohé společnosti rozhodly stát se součástí řešení. Uvědomují si, že snížení podnikové uhlíkové stopy není jen správnou věcí, ale je také dobré pro podnikání.

Nejen že zařízení šetrné ke klimatu může snížit provozní náklady. Spotřebitelé a zaměstnanci očekávají, že společnosti na sebe vezmou svůj díl odpovědnosti, a stále přísnější vládní nařízení učiní z ekologických řešení logickou volbu. Ve skutečnosti společnosti, které tento krok odmítají, pravděpodobně později zaplatí vysokou cenu.  
 

Jak se však mohou podniky stát ekologičtějšími a snížit emise oxidu uhličitého? 

Naštěstí existuje mnoho různých způsobů. Některé jsou snadné, jiné náročnější. Některé jsou levné, jiné vyžadují počáteční investice, které se později vrátí. 

Kroky ke smysluplnému snížení emisí uhlíku

Udržitelné postupy nakládání s odpady

Jednou z věcí, kterou může každá společnost udělat, je eliminace plýtvání. To zahrnuje i drobnosti, jako je například nastavení vytápění v zimě na nižší teplotu. Nebo kontrolování, zda jsou všechna světla vypnutá, když nejsou potřeba.
Znamená to také omezit počet výtisků nebo nahradit jednorázové kelímky opakovaně použitelnými. Začít třídit odpad a co nejvíce ho recyklovat. 

Zapojení zaměstnanců do snižování emisí uhlíku

Komunikace je v této oblasti klíčová. Vedoucí pracovníci společnosti mohou na své úrovni přijímat jakákoli rozhodnutí, ale v praxi se projeví teprve tehdy, až je zaměstnanci opravdu implementují. Nejvíce smysluplných změn lze dosáhnout pouze tehdy, pokud všichni pracují společně. V tomto ohledu je velmi užitečné sepsat zásady a cíle společnosti v oblasti životního prostředí a energetických úspor.

Energetická účinnost v průmyslových procesech

Pokud jde o zařízení, řešení využití odpadního tepla nabízejí chytré způsoby opětovného využití odpadního tepla. Například až 90 % elektrické energie používané systémem stlačeného vzduchu se přeměňuje na teplo. Díky systémům využití odpadního tepla můžete rekuperovat většinu (až 94 %) této energie ve formě horkého vzduchu nebo horké vody.

Mějte přehled o své uhlíkové stopě

Pokud jde o dosažení snížení uhlíkové stopy, užitečným prvním krokem je měření celkových emisí skleníkových plynů společnosti a určení, odkud emise CO2 pocházejí. Nezávislý, certifikovaný auditor může provést energetický audit. To pomůže podnikům zjistit, jak využívají energii, kde ji ztrácejí a kde budou mít zlepšení největší vliv. Mnoho společností například nemá strategie, které maximalizují využití energie, když jejich výroba kolísá. Plýtvají příliš velkým množstvím energie, když výroba neběží na plný výkon. 


Doprava významně přispívá k emisím. Efektivní způsob, jak dosáhnout snížení uhlíkové stopy, je proto podporovat zaměstnance ve využívání veřejné dopravy nebo společné dopravy osobními automobily. Toho lze dosáhnout dotováním jejich jízdenek nebo poskytováním jiných pobídek. 


Společnosti by také měly usilovat o co největší snížení cest letadlem. U kratších vzdáleností by měli zaměstnanci zvážit použití vlaků a kdykoli je to možné, měla by se jednání konat online. 


Využívání alternativních energiíje dalším účinným způsobem, jak dosáhnout snížení uhlíkové stopy. Může se jednat o elektřinu vyrobenou pomocí fotovoltaických systémů nebo zakoupenou od poskytovatelů, kteří využívají obnovitelné zdroje energie.

Udržitelné obchodní praktiky nad rámec snižování emisí

Illustration of eco design tree and family

Společnosti nedosáhnou změny pouhým snížením spotřeby, ale také sponzorováním ekologických iniciativ, jako je sázení stromů. Výsledkem je nejen snížení uhlíkové stopy, ale také podpora místních komunit.

Kromě toho zvažte pořádání akcí nebo nechte své odborníky navštívit školy a pohovořit si o důležitosti boje proti změně klimatu. Mnohé z těchto akcí přispívají nejen ke snížení uhlíkové stopy společnosti, ale také snižují účty za energii a mohou být použity jako marketingové nástroje. 


Podniky by měly být hrdé na to, že se podílejí na boji proti změně klimatu. V mnoha odvětvích je nejdůležitější věcí, kterou společnost může udělat, použití energeticky účinných spotřebičů a strojů. Jednoduše proto, že tato zařízení jsou zodpovědná za většinu spotřeby energie a emisí. Od žárovky LED po vzduchový kompresor s řízeným pohonem, který může snížit spotřebu elektrické energie o 50 %. Zelená zařízení mohou vést k významným úsporám energie a zároveň výrazně snížit výrobní náklady. 
 

To však přesahuje hranice ekonomie, protože v tom jsme všichni společně. Po více než dvě století hrálo průmyslové odvětví významnou úlohu v oblasti změny klimatu. Nyní mají podniky odpovědnost, prostředky a schopnosti pomoci ji zvrátit.