10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production
Zavřít

Kontrolní seznam: Jak zlepšit výsledky auditu stlačeného vzduchu v 7 krocích?

Ekologická výroba Audit a optimalizace

Jak zlepšit výsledky auditu stlačeného vzduchu?

Kontrolní seznam auditu stlačeného vzduchu v 7 krocích


Energetické audity kompresorovny jsou velmi užitečné nástroje, které pomáhají určit, zda je stávající vzduchový systém maximálně efektivní. Vzhledem k tomu, že náklady na energii tvoří největší podíl nákladů na systém stlačeného vzduchu, může takový audit společnosti ušetřit mnoho peněz. 
     

V některých případech není nutný úplný audit vzduchového systému. To platí zejména pro jednoduché systémy stlačeného vzduchu, pro které může být dostatečné jednoduché hodnocení energetických nároků

Audit systému vzduchového kompresoru je mnohem důkladnější, a nákladnější, analýza systému stlačeného vzduchu. Dokončení obvykle trvá několik dní nebo i týdnů a zahrnuje použití speciálního vybavení. Hodnocení je oproti tomu povrchnější a v zásadě zahrnuje odborníka „procházejícího provozem“, který se snaží identifikovat neefektivitu během vizuální kontroly. 

Bez ohledu na typ analýzy, kterou si vyberete, můžete udělat několik věcí, které zajistí, aby byl váš systém stlačeného vzduchu maximálně efektivní, a to i před provedením energetického auditu nebo hodnocení. 

 

1. Odstranění netěsností

AIRScan Acoustic Camera in use

Úniky vzduchu jsou hlavním nepřítelem systémů stlačeného vzduchu. Výzkum ve skutečnosti ukázal, že až třetina vytvářeného stlačeného vzduchu je ztracena v důsledku úniků.To je ohromné množství, pokud se nad tím zamyslíte. Jen si představte, že byste natankovali a poté sledovali, jak 30 % vašeho benzinu vykape na silnici netěsným palivovým vedením.

Opravy netěsností jsou důležité a mohou ušetřit velké množství peněz (i malá netěsnost může stát tisíce korun ročně), ale při tom musíte být obezřetní: zejména staré kompresory nemusí být schopny zvládnout náhle snížené zatížení. Proto musí být veškeré úsilí o odstranění netěsností doprovázeno opatřeními, která umožní snížit produkci vzduchu v souladu s nižší poptávkou.

Více o opravách netěsností vzduchových kompresorů

Video: Proč dochází k úniku vody z kompresoru?

2. Špatné potrubí

Dobře navržený potrubní systém eliminuje ztráty tlaku a šetří tak vaše peníze. Naproti tomu staré trubky, naddimenzované či poddimenzované potrubí, nebo spletité vedení přispívají k neefektivnímu systému, který vás stojí peníze. To je problém zejména v případě starších sítí stlačeného vzduchu a sítí, které byly postupem času rozšířeny.

Kromě toho je důležitý materiál potrubí. Například litinové potrubí nakonec zkoroduje, což může nejen způsobit ucpání potrubí, ale také snížit kvalitu vzduchu. Výměna těchto typů za výrobky z jiných materiálů se vyplatí později – zejména pokud je průměr potrubí navržen tak, aby zajišťoval potřebný průtok vzduchu.

Celkovou neefektivitu potrubního systému mohou identifikovat pouze odbornicí, ale i zkušený laik by měl být schopen podívat se na stávající potrubí a identifikovat hlavní problémy, např. potrubí, která se zdají příliš malá nebo příliš velká, neefektivní uspořádání potrubí atd.

Další informace o potrubním systému stlačeného vzduchu: AIRnet 

3. Snížení přetlaku

Pokud jsou někteří uživatelé stlačeného vzduchu konfrontováni s problémy s kapacitou, zvyšují tlak kompresoru. Není to jen nákladné „řešení“, ale je rovněž kontraproduktivní. V mnoha případech může vyšší tlak situaci zhoršit, protože se například zvýší úniky vzduchu a zhorší se neefektivita těsnění.

4. Ujistěte se, že víte, kolik vzduchu potřebujete

Dalším významným zdrojem plýtvání je nedostatek povědomí o poptávce po stlačeném vzduchu. Kolik stlačeného vzduchu vaše aplikace skutečně potřebuje? Obsluha systémů stlačeného vzduchu často nadhodnotí potřebné množství tlaku.

Kromě toho by měli uživatelé stlačeného vzduchu vždy zajistit, aby jejich následující zařízení v systému bylo provozováno s nižším tlakem, než je stanoveno výrobcem. Samotné tyto optimalizace by mohly ušetřit desetitisíce korun ročně.

Video: Jak se určuje velikost kompresoru?

5. Odstranění zbytečných omezení

Rozsáhlé sítě stlačeného vzduchu někdy obsahují zastaralé vybavení, jako jsou filtry nebo odlučovače, které se již nepoužívají a způsobují pouze pokles tlaku. Výměnou těchto dalších připojených zařízení se zvýší účinnost.

6. Inteligentní použití stlačeného vzduchu

Jen proto, že stlačený vzduch je v mnoha výrobních zařízeních široce dostupný, neznamená, že by měl být používán pro všechno. To platí zejména proto, že stlačený vzduch stojí téměř desetkrát více než elektřina. To znamená, že použití stlačeného vzduchu je velmi neefektivní pro účely, jako je čištění povrchu nebo klimatizace.

7. Údržba je důležitá

Optimalizace sítě stlačeného vzduchu po provedení auditu je inteligentní řešení, ale nemusí být dostatečné. Musíte také zajistit, aby byl systém i nadále dobře udržován, aby se postupně nevrátila právě eliminovaná neefektivita. To znamená nejen sledovat položky uvedené v seznamu výše, ale také pravidelně čistit a udržovat filtry, odlučovače a sušiče. To je jediný způsob, jak může váš systém konzistentně a spolehlivě poskytovat vysokou kvalitu s nejvyšší účinností.

Energetický audit vzduchových kompresorů se vyplatí

I když však podniknete všechny kroky, je více než pravděpodobné, že se vám vyplatí energetický audit, protože vyškolení profesionálové budou vždy schopni identifikovat neefektivitu, které si neodborníci nemusí všimnout Kromě toho budou používat sofistikovaná zařízení, která dokáží určit možnosti optimalizace, takže jakýkoli podnik se složitou sítí stlačeného vzduchu by měl vždy zvážit využití auditu. 

Proveďte audit instalace stlačeného vzduchu pomocí systému AIRScan