10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production
Zavřít

Vzduchové kompresory Ekologická výroba

Vyměňte vzduchový kompresor pro ekologičtější a nákladově efektivní výrobu

Nejrychlejší způsob, jak snížit spotřebu energie vzduchového kompresoru, je nahradit jej novým, účinnějším modelem.

Nestabilní ceny energií, očekávání zisku, přání vyrábět udržitelně a rozšiřující se předpisy na ochranu životního prostředí. Mnoho podniků čelí všem těmto výzvám každý den. Nicméně pokud jde o stlačování vzduchu, existuje řešení: Snížení spotřeby energie vzduchového kompresoru přechodem na účinnější model. 

Vyměňte svůj vzduchový kompresor

Na první pohled to možná nevypadá jako logicky. Jak se může větší finanční výdaj vyplatit? Nebo jak přidání dalšího vybavení přispěje k ochraně životního prostředí? Nahrazení starého modelu novým však může znamenat velký rozdíl. Snížením spotřeby energie vzduchového kompresoru můžete všechny tyto problémy vyřešit. 

Důvodem je, že kompresory se nepodobají žádným jiným fyzickým aktivům. Počáteční investice zde představuje velmi malou část celkových nákladů na vlastnictví. Po celou dobu životnosti vzduchového kompresoru utratíte větší část (80 %) peněz za energii. 

Proto se výměna staršího neefektivního stroje za nový rychle vyplatí. To platí zejména v době vysokých cen energie nebo hrozících problémů s dodávkami.  


Chcete vědět, zda nastal čas vyměnit kompresor? Podívejte se na kontrolní seznam a zjistěte to!

Jednoduchý výpočet

Řekněme, že za dobu životnosti standardního kompresoru utratíte 100 000 EUR. Pouze 10 000 EUR z celkové sumy bude představovat pořizovací cenu stroje. Stejná částka se vynaloží na jeho údržbu a zbylé peníze odčerpá spotřeba energie vzduchového kompresoru. 

Je zcela zřejmé, kde je váš největší potenciál úspor v tomto scénáři. 

Pokud však zvýšíte počáteční investici a zakoupíte vysoce účinný kompresor, můžete dosáhnout velikých úspor energie. Například jednotka GA VSDS od společnosti Atlas Copco, což je nejúčinnější kompresor na světě, umožňuje snížit spotřebu energie až o 60 % v porovnání s běžnými kompresory s pevně stanovenými otáčkami.

Takto vznikají úspory a provoz je méně ohrožen vlivem nestabilních a vysokých cen energií.

Ekologičtější výroba díky nižší spotřebě energie vzduchového kompresoru

To byla finanční stránka věcí. Přechod na nový kompresor však přináší výhody, které přesahují finanční efekt. To platí zejména v době, kdy se udržitelnost stává prioritou pro stále více podniků.

Snížená spotřeba energie vzduchového kompresoru se neprojeví jen v nižších nákladech, ale může také minimalizovat emise společnosti. To platí zejména v oblasti stlačování vzduchu, která je zodpovědná za 10 % celosvětové spotřeby energie. 

Účinnější kompresory mohou mít v tomto ohledu významný vliv. Jen si představte, co by se stalo, kdyby každý podnik nahradil své staré stroje účinnějšími modely.

Díky přechodu na nový model budete také v budoucnu schopni splnit přísnější normy na ochranu životního prostředí.  

Další výhodou je, že vaši zákazníci nyní očekávají udržitelnější výrobu. Díky efektivním kompresorům je můžete informovat o tom, že se také podílíte na ochraně našeho společného prostředí.

Kontrolní seznam: Je čas vyměnit kompresor?

Nové podniky nebo společnosti, které rozšiřují výrobu, čelí relativně snadnému rozhodnutí, když musí koupit kompresor. Bude to energeticky úsporný a spolehlivý model šetrný k životnímu prostředí, který bude splňovat jejich potřeby.   

Když se začne řešit, zda vyměnit stávající kompresor, věci se zkomplikují. Koneckonců, nákup nového modelu představuje významnou investici. Některá vylepšení však nabízejí tolik ekonomických výhod, že nepřejít na jiný model je mnohem dražší. 

Jak tedy zjistíte, zda modernizace prospěje nejen vašemu provozu, ale také vašemu hospodářskému výsledku? Zde je několik věcí, které je třeba zvážit:  

Replace your air compressor and cut costs

 1. Jak starý je stávající kompresor a jaký typ to je? 
  Společnost Atlas Copco průměrně zvyšuje energetickou účinnost svých kompresorů o 1 % ročně. To nevypadá jako velká hodnota. Ale zvažte, že náklady na energii tvoří největší podíl celkových nákladů na vlastnictví kompresoru. Úspory, které přináší nový model, rychle přibývají.
  Stejně tak se zhoršuje účinnost starších kompresorů. Pokud je současný kompresor model s pevně nastavenými otáčkami, pak by přechod na kompresor s řízeným pohonem (VSD) mohl vést k mnohem vyšším (až o 50 %) úsporám energie.

 2. Má vaše síť stlačeného vzduchu centrální řídicí jednotku?
  Pokud se síť stlačeného vzduchu skládá z více kompresorů, může centrální řídicí jednotka vybrat nejúčinnější kompresor nebo kombinaci kompresorů. Zatímco však centrální řídicí jednotka optimalizuje výkon systému stlačeného vzduchu, není schopná z principu zvýšit účinnost starších kompresorů. Na druhou stranu, když se do „strojového parku“ přidá nový kompresor, centrální řídicí jednotka pomůže maximalizovat účinnost a prospět celému systému. 

 3. Je zaveden vzdálený monitorovací systém?
   
  Vzdálený monitorovací systém umožňuje obsluze optimalizovat síť stlačeného vzduchu téměř odkudkoli. V takovém případě může špičkový kompresor oproti staršímu modelu nabídnout další výhody připojení. Pravidlem je, že čím je kompresor pokročilejší, tím přínosnější bude nejmodernější řídicí jednotka a vzdálený monitorovací systém.
  Tyto funkce například nebudou příliš užitečné v případě malého pístového kompresoru používaného pro občasné huštění pneumatik. Kompresor VSD však dosáhne dalších úspor, pokud lze jeho provoz kdykoli vzdáleně monitorovat a seřizovat. 

 4. Zkontrolovali jste příslušné předpisy?
  Vlády po celém světě stále více zpřísňují emisní normy a další předpisy na ochranu životního prostředí. Starší kompresory již brzy nebudou splňovat stávající předpisy. Kromě toho by bylo s ohledem na regulační prostředí výhodné při nákupu nového kompresoru používat zejména energeticky úsporné modely. Tímto zajistíte, že budou v následujících letech splňovat normy pro ochranu životního prostředí dané země. 

 5. Jsou dostupné nějaké finanční pobídky?
  Aby země splnily své klimatické cíle, neomezují se jen na příkazy společnostem, aby dodržovaly stále přísnější předpisy. Také je k tomu pobídnou tím, že poskytnou pobídky pro investice do technologií šetrných k životnímu prostředí. Pokud zvažujete, zda nahradit stávající kompresor efektivnějším, prověřte, zda jsou u vás k dispozici nějaké dotace pro přechod na ekologičtější řešení.
   
 6. Zajistili jste kontrolu stávající sítě z hlediska neefektivnosti?
  Je mnoho pádných důvodů, proč zakoupit nový špičkový kompresor. Než provedete tuto investici, měli byste se ujistit, že neefektivnost systému stlačeného vzduchu není jen výsledkem opravitelných problémů.
  Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je provést energetický audit. Díky němu budete mít velmi dobrou představu o tom, kde se nalézá neefektivnost. I když nechcete utrácet peníze za takový audit, některé věci může udělat odborník na stlačený vzduch. Například může provést kontrolu sítě, zda nedochází k nákladným únikům. 

 7. Je k dispozici optimalizovaná kompresorovna?
  Kompresorovna je více než prostor, ve kterém je umístěn váš kompresor. Určuje také výkon kompresoru a může pomoci zvýšit efektivitu vaší sítě stlačeného vzduchu.
  Je například důležité zajistit, aby byl nasávaný vzduch co nejčistší. Kompresory generují velké množství odpadního tepla. Proto byste měli zajistit, aby kompresorovna byla dobře větraná, nebo aby byl v ideálním případě nainstalován systém využití odpadního tepla. 

 8. Máte systém využití odpadního tepla?
  Je možné, že máte systém využití odpadního tepla, který přeměňuje odpadní teplo vznikající při stlačování vzduchu na energii pro další použití. V takovém případě byste měli zkontrolovat kompatibilitu nového kompresoru. Pokud takový systém ještě není součástí vaší sítě stlačeného vzduchu, měli byste zvážit, zda do nějakého neinvestovat. Může velmi rychle přinést obrovské úspory energie.

Odpovědi na tyto otázky vám nejen pomohou optimalizovat stávající zařízení, ale také vám sdělí, zda je čas na upgrade. A pokud potřebujete další informace, obraťte se na odborníky společnosti Atlas Copco.