10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

10 steps to a green and more efficient production

Carbon reduction for green production - all you need to know
10 steps to green compressed air production

Optimalizujte svou instalaci pomocí řídicích systémů vzduchových kompresorů

Naše nejnovější centrální řídicí jednotka, Optimizer 4.0, stabilizuje váš systém a snižuje náklady na energii.
jednotka Optimizer 4.0 pro vzduchové kompresory

Optimalizujte svou instalaci pomocí řídicích systémů vzduchových kompresorů

Naše nejnovější centrální řídicí jednotka, Optimizer 4.0, stabilizuje váš systém a snižuje náklady na energii.
jednotka Optimizer 4.0 pro vzduchové kompresory

Optimalizujte svou instalaci pomocí řídicích systémů vzduchových kompresorů

Naše nejnovější centrální řídicí jednotka, Optimizer 4.0, stabilizuje váš systém a snižuje náklady na energii.
jednotka Optimizer 4.0 pro vzduchové kompresory

Optimalizujte svou instalaci pomocí řídicích systémů vzduchových kompresorů

Naše nejnovější centrální řídicí jednotka, Optimizer 4.0, stabilizuje váš systém a snižuje náklady na energii.
jednotka Optimizer 4.0 pro vzduchové kompresory

Optimalizujte svou instalaci pomocí řídicích systémů vzduchových kompresorů

Naše nejnovější centrální řídicí jednotka, Optimizer 4.0, stabilizuje váš systém a snižuje náklady na energii.
jednotka Optimizer 4.0 pro vzduchové kompresory
Zavřít

VSD – pohon s proměnnými otáčkami Ekologická výroba Pevně nastavené otáčky

Řízený pohon nebo pevně stanovené otáčky?

Který kompresor je pro vás lepší, pokud jde o energetickou účinnost?

Potřeba šetřit zdroji a využívat energeticky účinná zařízení nikdy nebyla větší než dnes. Paliva, o nichž jsme kdysi věřili, že budou nevyčerpatelná, buď doslouží, nebo již nejsou životaschopnými zdroji energie – jak z ekonomických, tak z ekologických důvodů. 

Potřeba šetřit zdroji a využívat energeticky účinná zařízení nikdy nebyla větší než dnes. Paliva, o nichž jsme kdysi věřili, že budou nevyčerpatelná, buď doslouží, nebo již nejsou životaschopnými zdroji energie – jak z ekonomických, tak z ekologických důvodů.

Lidská vynalézavost vedla v některých oblastech k velkým pokrokům. Například kompaktní zářivky, které dnes používáme, vydrží déle a spotřebovávají o 25 až 80 % méně energie než tradiční žárovky, které byly ještě před několika lety nepostradatelné v každé domácnosti. Tento případ však také ilustruje, jak vlády zasahují jménem udržitelnější technologie a požadují, aby zastaralé produkty byly postupně vyřazeny.   

Kompresory s řízeným pohonem (VSD) – důmyslná ekologická technologie

V jiných oblastech se dosažení podobných výsledků ukázalo jako náročnější. Po dlouhou dobu bylo jednou z nich odvětví výroby stlačeného vzduchu. Nyní však díky revolučním kompresorům s řízeným pohonem (VSD) mohou firmy dosáhnout podobných úspor energie. To je dobré nejen pro váš konečný zisk, ale i pro naši planetu.

Zatímco tradiční vzduchové kompresory řídí dodávku vzduchu pomocí motoru s pevně stanovenými otáčkami, kompresor VSD přizpůsobuje otáčky motoru podle jeho spotřeby. Jinými slovy, poskytuje pouze tolik stlačeného vzduchu, kolik potřebujete a když jej potřebujete. To nemusí být velký rozdíl, když používáte stále stejné množství stlačeného vzduchu. Pokud však vaše poptávka po stlačeném vzduchu kolísá, můžete pomocí této ekologické technologie – pohonu s regulovatelnými otáčkami – dosáhnout významných úspor energie.

Úspory energie s využitím řízeného pohonu (VSD) se načítají

Celkové náklady na životní cyklus kompresoru

Celkové náklady na životní cyklus kompresoru

Úspora energie při výrobě stlačeného vzduchu znamená velké úspory. Důvod je prostý: Počáteční investice do kompresoru je jen relativně malou částí celkových nákladů na vlastnictví. Náklady na energii však představují největší podíl – 70 % po dobu životnosti kompresoru – díky čemuž jsou energeticky úsporná zařízení v této oblasti mimořádně cenná.

Například kompresor s řízeným pohonem může snížit tyto náklady na energii o třetinu. Jednotky GA VSD+ od společnosti Atlas Copco mohou nabídnout ještě větší úspory energie a snížit náklady na polovinu. Rozdíl mezi těmito dvěma verzemi spočívá v tom, že kompresor VSD+ je také vybaven vysoce účinným motorem iPM (s permanentním magnetem) a patentovaným kompresním elementem a ochranným ventilem. 

Protože jsou kompresory VSD tak energeticky úsporné, mají v některých zemích nárok na daňové pobídky v rámci programu podpory ekologických technologií.

Kompresor s řízeným pohonem nebo pevně stanovenými otáčkami – který je pro vás lepší?

Úspory energie
Jak si tedy pro svou výrobu vybrat energeticky nejefektivnější řešení? Nejprve musíte porozumět požadavkům na stlačený vzduch. Pokud vaše aplikace vždy vyžaduje konstantní dodávku, pak je pro váš provoz většinou dostačující kompresor s pevně stanovenými otáčkami. Jakmile jej zapnete, získáte plný výkon. Většina průmyslových aplikací však má kolísavou poptávku po vzduchu. V takovém případě je lepší volbou kompresor VSD, protože z dlouhodobého hlediska uspoří velké množství energie. A energetická účinnost není jeho jediným přínosem. Kompresor s řízeným pohonem se může spouštět a zastavovat při plném tlaku v systému bez nutnosti odlehčení. To nejen šetří čas, ale i energii. Protože nedochází ke ztrátě času chodem naprázdno, při normálním provozu také můžete eliminovat ztráty vzniklé při odpouštění. A konečně díky nižšímu tlaku v systému se minimalizují netěsnosti. Díky všem těmto funkcím jsou kompresory VSD ekologickou technologií, která může zvýšit hodnotu téměř každé firmy.Ale nevěřte jen našim slovům.

Příklady z reálného světa

Přechodem na technologii kompresorů VSD ušetřila společnost International Flavors & Fragrances vyrábějící příchutě a vůně pro spotřební zboží ve svém výrobním závodě ve Velké Británii více než 10 000 EUR za rok.

A dodavatel automobilového průmyslu Matrival snížil náklady na energii až o 50 % při výrobě tohoto spínače.

Pokud jste připraveni stát se dalším příběhem o úspěchu technologie VSD nebo máte dotazy ohledně výhod naší inovativní technologie VSD, kontaktujte nás.