Optimální úspory

Systémy OGP společnosti Atlas Copco zajišťují minimální provozní náklady a náklady na údržbu. Výrobou vlastního kyslíku se vyhnete nákladům na jeho zpracování, doplňování a dodávku

Srovnání vlastní výroby a dodávky

Systém OGP je nepřetržitě k dispozici v místě provozu. Už žádné riziko přerušení výroby v důsledku výpadků dodávky

Vysoká čistota

Model OGP nabízí čistotu kyslíku od 90 do 95 % pro splnění vašich požadavků na kvalitu

„Plug-and-play“

Model OGP se dodává připraven k použití. Je třeba připojit přívod suchého stlačeného vzduchu

Generátor kyslíku PSA OGP podrobně

  • IndustrialGases_antwerp_leaflet_EN_2935097743.pdf 1.3 MB, PDF

Průmyslová odvětví