Atlas Copco Česká republika - Kompresory
Naše řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Řešení
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Produkty
Power Technique
Řešení
Výrobky
Power Technique
Systémy skladování energie
Kompresory
Řešení
Produkty
Kompresory
Produkty a řešení
Řešení
Vývěvy se vstřikem oleje
Vrtačky
Produkty a řešení
Systémy skladování energie

Optimalizujte svůj systém stlačeného vzduchu pomocí hlavních řídicích jednotek

Šetřete energii a snižte emise CO2 automatizací řízení vašich zařízení

Kontaktujte nás

Získejte to nejlepší ze systému rozvodů stlačeného vzduchu

Plýtváte energií v důsledku rozkolísané výroby stlačeného vzduchu? Naše centrální řídicí jednotka organizuje systém výroby stlačeného vzduchu pro optimální efektivitu a úsporu energie

Loading...

Úspora energie

Hlavní řídicí jednotky šetří energii tím, že zajišťují efektivní spolupráci kompresorů a stabilní tlak. Může řídit všechny typy a značky strojů: kompresory s pevně stanovenými otáčkami, kompresory VSD a odstředivé kompresory a dmychadla.

Zvyšte vytížení nástrojů

S našimi řídicími jednotkami bude zatížení rovnoměrně rozloženo mezi vaše zařízení, čímž se vyrovnává jejich opotřebení. Kompresory a dmychadla spolupracující s naší řídicí jednotkou mají navíc menší cykly zatížení a odlehčení, pracují při nejnižším možném tlaku a průtoku, a prodlužují tak životnost vašich strojů.

Zůstaňte připojení

Správa zařízení vždy zahrnuje vzdálené monitorování, takže stroje by měly být schopny odesílat informace, které lze analyzovat a použít ke zlepšení. To je možné pouze v případě, že jsou vaše stroje propojeny: Naše řídicí jednotky zajišťují maximální propojitelnost prostřednictvím místní sítě LAN nebo pomocí cloudového monitorovacího systému.

Co když používám více kompresorů bez centrální řídicí jednotky?

Bez našich centrálních řídicích jednotek lze zatěžovací a odlehčovací tlak u jednotlivých kompresorů nastavit tak, aby stroj reagoval na změny spotřeby vzduchu. Pokud poklesne tlak v rozvodu vzduchu, dojde k zapnutí a zatížení dalšího kompresoru. Pořadí však bude vždy stejné a to vede k většímu nárůstu tlaku, než je požadováno (čím vyšší je tlak, tím vyšší jsou náklady na energii). Kromě toho nemohou být využity výhody jednotek s řízeným pohonem (VSD) ani odstředivých strojů.

Jak je to s rozložením zátěže u našich kompresorů?

Naše centrální řídicí jednotky lze nastavit tak, aby bránily nerovnoměrnému opotřebení kompresorů a vyrovnávaly provozní hodiny více strojů pro efektivnější plánování servisu a nižší náklady. Kromě toho budou jednotky VSD a odstředivé jednotky pracovat v optimálním bodě, kdykoli to je možné.

Nechte hlavní řídicí jednotky optimalizovat systém stlačeného vzduchu

Jde především o účinnost, spolehlivost a propojitelnost. Naše zařízení mohou:

  • Optimalizovat provoz systémů stlačeného vzduchu a dmychadel podle normy ISO 50001 při dodržení požadovaných hodnot tlaku a průtoku.
  • Maximalizovat úspory energie a udržovat zařízení v dobrém stavu.
  • Monitorovat vaše zařízení a zajistit proaktivní přístup k údržbě, vizualizaci živých dat a účtování úspor energie pomocí ukazatelů KPI.

Naše řídicí jednotky

  • Optimizer 4.0: Získejte nejlepší výkon kompresorů, minimalizujte emise CO2 a využijte maximální možnosti připojení na místní i online úrovni. Připravena pro 4. průmyslovou revoluci a navržena pro chytré továrny.
  • Ekvalizér 4.0: Snižte spotřebu energie snížením tlakového pásma, vyrovnávejte provozní hodiny a monitorujte kompresory.

Chcete-li další informace, kontaktujte zástupce společnosti Atlas Copco ještě dnes.

Optimizer/Equalizer Product Image

Příběhy zákazníků

Optimalizujte svůj systém stlačeného vzduchu pomocí hlavních řídicích jednotek

contact icon