Atlas Copco Česká republika - Power Technique
Naše řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Řešení
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Produkty
Power Technique
Řešení
Výrobky
Power Technique
Systémy skladování energie
Kompresory
Řešení
Produkty
Kompresory
Produkty a řešení
Řešení
Vývěvy se vstřikem oleje
Vrtačky
Produkty a řešení
Systémy skladování energie

Paroil M

Minerální kompresorový olej

Kontaktujte nás +420 602 542 572

Pro jakékoliv extrémní počasí – náhradní díly a servisní služby společnosti Atlas Copco

Loading...

Vysoká odolnost vůči oxidaci

Perfektní odlučování vody

Vyvážená kompozice na odpěňovači a vypouštění vzduchu

Paroil M je minerální olej nejvyšší kvality s vysokým viskozitním indexem a aditivy, která zajišťují vynikající ochranu proti opotřebení, odolnost filmu a další výkonové charakteristiky nutné pro nejkritičtější aplikace. Paroil M společnosti Atlas Copco je speciálně vyvinut k poskytnutí vysokých úrovní výkonu a ochrany pro jednostupňové kompresory v nízkotlakých aplikacích pracujících ve standardních okolních teplotách od −10 °C do +30 °C.  

Vlastnosti oleje Paroil M

  Způsob Jednotka Hodnota
Viskozita při 40 °C ASTM D 445 mm²/s 46
Viskozita při 100 °C ASTM D 445 mm²/s 7,0
Index viskozity ASTM D 2207   108
Hustota při 15 °C ISO 3675 kg/dm³ 0,88
Teplota vznícení COC ASTM D 92 °C 212
Bod tuhnutí ASTM D 97 °C −33

Kapacita

  Číslo dílu
5 l 1,32 US gal 1615 5947 00
20 l 5,28 US gal 1615 5948 00
210 l 55,48 US gal 1615 5949 00