Zavřít

Paroil S

Syntetické mazivo

Kontaktujte nás +420 602 542 572

Pro jakékoliv extrémní počasí – náhradní díly a servisní služby společnosti Atlas Copco

Loading...

Vynikající odolnost proti oxidaci

Vynikající odlučování vody

Vynikající slučitelnost těsnění a barvy

Vyvážená kompozice na odpěňovači a vypouštění vzduchu

Špičková ochrana proti opotřebení

Vysoký viskozitní index

Olej Paroil S společnosti Atlas Copco byl navržen pro poskytnutí vysoké úrovně výkonu u vzduchových kompresorů pracujících v náročných podmínkách. Přestože je navržen především pro vysokotlaké aplikace, lze olej Paroil S použít ve všech našich přenosných kompresorech pro okolní teploty od −25 °C do +30 °C, u nízkotlakých aplikací do +50 °C. Olej Paroil S je syntetický olej nejvyšší kvality s vysokým viskozitním indexem. Kvalitní mazací aditiva umožňují interval výměny oleje 1000 hodin bez ztráty výkonu a zkrácení životnosti kompresoru.

Výkonnost

  Způsob Jednotka Hodnota
Třída viskozity ISO VG ISO 6743   46
Hustota při 15 °C ISO 3675 kg/dm³
0,843
Viskozita při 40 °C ASTM D 445 mm²/s 46
Viskozita při 100 °C ASTM D 445 mm²/s 7,3
Bod tuhnutí ASTM D 97 °C −57
Index viskozity ASTM D 2270   133
Teplota vznícení COC ASTM D 92 °C 248

Kapacita

  Číslo dílu
5 l 1,32 US gal 1630 0160 00
20 l 5,28 US gal 1630 0161 00     
210 l 55,48 US gal 1630 0162 00
1000 l 264,17 US gal 1630 0163 00

Rychlé odkazy