Vores løsninger
Industriværktøj og systemløsninger
Løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Industriværktøj og systemløsninger
Elektronikindustrien
Luftfart
Brancher, der anvender vores løsninger
Produkter
Industriværktøj og systemløsninger
Power Equipment
Løsninger
Kompressorer
Løsninger
Produkter
Kompressorer
Produkter og løsninger
Løsninger
Datastroom in de eindmontage grafiek

Smart Connected Assembly - Powered by data

Atlas Copco bringer nu sin vision for smart factories op på et højere niveau. Vi kalder vores vision "Smart Connected Assembly – Powered by data", og den imødeser de udfordringer produktionsvirksomheder står overfor ved at finde frem til, hvordan de bedst anvender de data, der indsamles gennem deres produktion. Konceptet viser, hvordan man kan skabe værdi ved at udnytte de data, der genereres af Atlas Copcos intelligente værktøjer og løsninger i hver enkelt fase af kundens processer – fra design til prototype og videre til montage.

Kontakt os!

De primære udfordringer i industrien er:

Større produktsammensætning

Kravene til tilpasning af slutprodukter til forbrugerne øges. Visionen i Industri 4.0 om Batch Size 1 er, at produktionsprisen skal være den samme, uanset om der produceres én eller en million enheder. Dette vil kræve et helt nyt niveau af fleksibilitet i produktionen

Systemkompleksitet

Produktionssystemer vil blive stadigt mere komplekse, og flere og flere produktionskritiske funktioner vil afhænge af netværksforbundne systemer. Det er derfor af afgørende betydning at kunne styre konfiguration, softwareversionering og adgangskontrol for at kunne opretholde kvalitetskontrol og driftstid i produktionen

Menneskelige faktorer

De menneskelige faktorer vil spille en vigtig rolle i fremtiden. Montageoperatører er nødt til at tage de nye teknologier i brug for at udnytte potentialet. For at gøre dette skal systemerne være brugervenlige, og de enorme datamængder, der genereres i monteringsprocessen, skal kunne behandles, så de vigtigste oplysninger vises til operatøren

Bæredygtighed

Fokus på bæredygtighed vil stige til et nyt niveau med fabrikker, som drives af vind- og solenergi. Miljøbevidstheden vil øges og lovgivning gennemføres over hele verden

Og hvad betyder så "Smart Connected Assembly - Powered by data"?

Forestil dig en teknologi, der indsamler og analyserer tilspændingsdata gennem hele dit produktprograms levetid, og som derfor kan forudsige defekter i værktøj, anbefale den optimale vedligeholdelsesplan og reducere dine produktionsomkostninger. En teknologi, der giver værdifuld indsigt i tidligere produktionsprogrammer via de data, den genererer.

Smart Connected Assembly Powered by data

Design- / prototypefase

Design: Analyse i realtid af adfærden hos de komponenter, der anvendes i den aktuelle produktionsproces, og som har identiske egenskaber.
Prototype: Teknologi, der tilegner sig samlingens adfærd, registrerer dens eventuelle slaphed og opretter processen. Teknologi, der lagrer informationerne i en fælles database, så de kan anvendes i processens senere faser.

Karosserier

En teknologi, der importerer de data, der er blevet analyseret i design- og prototypefaserne. Den analyserer også kvalitetsproblemer og identificerer områder, hvor der kan gennemføres besparelser, samt giver besked om, hvornår det er optimalt at udføre vedligeholdelse.

Slutmontage

En teknologi, der gør det muligt at centralisere produktionsstyringen, og som kan implementere standardiserede processer overalt i verden. En teknologi, der advarer om kvalitetsmæssige risici og reducerer dine garantiomkostninger samt risikoen for at skulle tilbagekalde produkter.

Livscyklusfase

En teknologi, der tilegner sig viden om værktøjet takket være dens evne til at indsamle og analysere tilspændingsdata og sammenligne resultatet med værktøjsspecifikationen ved at udføre en 360 graders analyse. For at kunne forudse defekter i værktøjet og foreslå den mest optimale vedligeholdelsesplan, hvilket minimerer uventede defekter og reducerer produktionsomkostningerne.

Teknologien er her allerede! Smart Connected Assembly – Powered by data er det næste niveau i vores smart factory-koncept. De data, der løbende genereres af Atlas Copcos intelligente værktøjer og løsninger, kan anvendes til at maksimere driftstiden og øge kvaliteten, samtidig med at du får reduceret dine produktionsomkostninger.
Det er smart!

Kontakt os!

Vores seks værdisøjler:

Smart Connected Assembly-understøttelse af Industry 4.0 bliver snart virkelighed. En virkelighed, hvor teknologien er let at bruge og hurtigt er i stand til at levere værdiforøgelse. Lyt til vores eksperter, når de fortæller om de 6 værdisøjler, vi stræber efter, og om hvordan de vil kunne gavne din virksomhed.

Forøg værktøjets oppetid fra 98 % til 99,5 % med en mere datadreven tilgang til forebyggende vedligeholdelse.

Vha. analyser opnår man nyttig viden om udstyrets tilstand, så vedligeholdelsesopgaverne kan planlægges bedre. Resultatet er, at reparationer kan planlægges til at blive udført på et tidspunkt, hvor påvirkningen af produktionen er minimal.
Præsenteret af Rikard Nordén, Business Manager hos Atlas Copco

Læs mere

Loading...

Reducering af defekter med 15 % gennem integration af programmer til verificering af dele og dokumentation, vejledning af operatører og pick-to-light-løsninger.

Præsenteret af Hendrik Fischer, Product Manager hos Atlas Copco.

Læs mere

Loading...

Reducer omkostningerne ifm. lanceringer af nye produkter med imponerende 57 % vha. virtuelle arbejdsstationer. En simpel konfigurationsændring i softwaren er alt, hvad der skal til.

Reducering af produktlanceringsomkostninger med 57 % - fra 3500 EUR til 1500 EUR vha. virtuelle arbejdsstationer. En simpel konfigurationsændring i softwaren er alt, hvad der skal til.
Præsenteret af Robert Karlsson - Senior Product Manager hos Atlas Copco

Læs mere

Loading...

Forbedring af produktiviteten med 73 % pga. mindre behov for efterbearbejdning, slutprodukter af højere kvalitet og maksimal udnyttelse af montagelinjerne.

Forbedring af produktiviteten med 73 % - førstegangs-niveauet forøges fra 92,5 - 98 % på bare et år med en struktureret dataanalyseproces. Forbedringerne opnås gennem mindre behov for efterbearbejdning, slutprodukter af højere kvalitet og maksimal udnyttelse af montagelinjerne. Intelligent procesovervågning og analysesoftware som f.eks. Atlas Copco ToolsNet styrker virksomhedens kapacitet til at overvåge, analysere og forbedre montageprocessen.
Præsenteret af Steven Meazey, VP Marketing hos Atlas Copco

Læs mere

Loading...

Reducer tid og omkostninger i forbindelse med uddannelse af medarbejdere med 30 %

Smart integreret softwareløsningerne giver forbedret operatørvejledning, hvilket medfører hurtig anerkendelse af ændringsprocesser, sporbarhed i montage og manuelle operationer, fejlretning, dataanalyse og overvågning af anlæg. Så når vi præsenterer en ny model eller ændrer montageprocessen - kræver det mindre operatøruddannelse.
Præsenteret af Karin Ly, Global Product Manager hos Atlas Copco

Læs mere

Loading...

Reduktion af energiforbruget med 80 %.

Flere trådløse værktøjer, der kører på en virtuel samlingsprocesstyreenhed, fører til en betydelig reduktion i energiforbruget - helt op til 80 %. Det handler ikke bare om at reducere omkostningerne - det handler også om at opfylde miljøkravene.
Præsenteret af Robert Stribeck, Global Product Manager hos Atlas Copco

Læs mere

Loading...

Industry 4.0 udvikler sig i hastigt tempo. Virksomheder, der implementerer de nye teknologier opnår hurtigt en erkendelse af mulighederne med Industry 4.0. Udforsk de forskellige udfordringer med Industry 4.0 for dit segment, og hvad man skal gøre for at være på forkant med dem!