Vores løsninger
Industriværktøj og systemløsninger
Løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Industriværktøj og systemløsninger
Elektronikindustrien
Luftfart
Brancher, der anvender vores løsninger
Produkter
Industriværktøj og systemløsninger
Power Equipment
Løsninger
Kompressorer
Løsninger
Produkter
Kompressorer
Produkter og løsninger
Løsninger
Energy Storage Systems
Produkter og løsninger

Offroad-industrien og det høje tempo i industri 4.0

Offroad-industrien står over for mange udfordringer med samleprocesser. Der er en lav grad af fleksibilitet i industrien, og menneskelige fejl kan potentielt medføre dyre omkostninger. Samtidig fortsætter den teknologiske udvikling og mekanisering af landbrugssektoren i eksisterende og nye markeder. En stadig mere digitaliseret og globaliseret samleproces vil være til stor gavn for producenterne – samtidig med at deres omkostninger reduceres.

Det er på tide at hoppe ombord og få lukket op for din virksomheds potentiale!

Offroad-industriens store udfordringer

Offroad-køretøjer til bygge og anlæg, skovbrug og landbrug vil gradvist blive mere og mere komplekse, og efterspørgslen vil stige i takt med at befolkningen vokser.

Producenterne af offroad-køretøjer har traditionelt ikke været de første til at springe på digitaliseringstoget.

En af årsagerne til den langsomme automatisering ligger i de komplicerede samleprocesser – af naturlige årsager er fabrikkerne, hvor offroad-køretøjer produceres, stadig i høj grad afhængige af manuelle processer.

For at opnå ubetinget succes skal der indsamles og anvendes data på nye innovative måder. Dataene skal analyseres, og der skal findes nye muligheder baseret på bedre beslutninger, der medfører en forbedring af effektiviteten.

Et par ord om intelligent produktion

Industri 4.0 - offroad-transport i den kinesiske landbrugssektor
Industri 4.0 kan synes at være et modeord, og på sin vis er det modeordet over dem alle. Det repræsenterer den nye industrielle revolution, hvor tingenes internet (IoT) og de deraf følgende store datastrømme konvergerer med kunstig intelligens (AI) og maskinel indlæring for at prognosticere og undgå fejl. Tilføj muligheder afledt af udvidet virkelighed (AR) og additiv fremstilling (AM), og potentialet er bemærkelsesværdigt – med lavere omkostninger, højere effektivitet og færre menneskelige fejl i processen.
Naturligvis behøver hele processen ikke at være fuldstændig automatiseret ved hjælp af robotter for at kunne producere enorme mængder af data, der kan analyseres og omsættes til forretningsmuligheder. Intelligente værktøjer, der er forbundet med hinanden, udgør det første skridt i retning af at bevæge sig ind i en datadreven samleproces.

Det digitale potentiale er enormt.

Mange virksomheder indsamler data allerede i dag, men der er stadig usikkerhed om, hvad man kan bruge disse data til. Ved at anvende analytiske softwareværktøjer kan en fabrikschef inden for få sekunder danne sig et overblik over, om driften er under det ønskede niveau. Ud fra dataene kan vi iværksætte relevante uddannelsesaktiviteter samt give slutkunden detaljerede statistikker over kvaliteten af tilspændingsprocesserne i hele samleprocessen.

De 3 fordele ved intelligent produktion i offroad-industrien

Den vigtigste omkostningsreducerende effekt ved at øge sammenhængskraften i offroad-industrien er økonomitænkning i sin reneste form. Ved at holde styr på alle de intelligente værktøjer og hvordan de benyttes af medarbejderne, kan ledelsen iværksætte forebyggende foranstaltninger til udskiftning af værktøjerne, før de går i stykker.

Reduceret nedetid og forbedret kvalitet i produktionen er nogle af de vigtigste krav fra producenterne. Effektiviteten kan øges betydeligt ved at minimere risikoen for menneskelige fejl og defekte værktøjer. Det giver producenterne mulighed for at blive mere fleksible i deres processer. De store datastrømme giver os også mulighed for at bygge kopifabrikker på andre markeder.

Når dataoverskueligheden stiger, vil forebyggende vedligeholdelse også finde anvendelse i dagligdagen, hvorved der spares omkostninger som følge af reduceret nedetid i produktionen. Offroad-virksomheder kan omfavne de nye transformerende teknologier ved hjælp af intelligente værktøjer og software i produktionsprocessen og utvivlsomt drage nytte af fordelene ved industri 4.0.