Vores løsninger
Atlas Copco Rental
Løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Atlas Copco Rental
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Compressors
Løsninger
Produkter
Compressors
Process gas and air equipment
Stort udvalg af kondensatbehandlingsløsninger til industrielle formål
Produkter
Stort udvalg af kondensatbehandlingsløsninger til industrielle formål
Stort udvalg af kondensatbehandlingsløsninger til industrielle formål
Stort udvalg af kondensatbehandlingsløsninger til industrielle formål
Stort udvalg af kondensatbehandlingsløsninger til industrielle formål
Service og reservedele
Compressors
Maksimer din effektivitet
Service og reservedele
Maksimer din effektivitet
Maksimer din effektivitet
Maksimer din effektivitet
Maksimer din effektivitet
Service og reservedele
Trykluftkompressordele
Service og reservedele
Trykluftkompressordele
Trykluftkompressordele
Trykluftkompressordele
Compressors
Industriværktøj og systemløsninger
Løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Industriværktøj og systemløsninger
Elektronikindustrien
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Luftfart
Brancher, der anvender vores løsninger
Luftfart
Luftfart
Luftfart
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Produkter
Industriværktøj og systemløsninger
Bearbejdende værktøjer
Produkter
Bearbejdende værktøjer
Bearbejdende værktøjer
Bearbejdende værktøjer
Bearbejdende værktøjer
Bearbejdende værktøjer
Bearbejdende værktøjer
Bearbejdende værktøjer
Bearbejdende værktøjer
Bearbejdende værktøjer
Service
Industriværktøj og systemløsninger
Serviceløsninger fra Atlas Copco
Service
Serviceløsninger fra Atlas Copco
Serviceløsninger fra Atlas Copco
Serviceløsninger fra Atlas Copco
Serviceløsninger fra Atlas Copco
Industriværktøj og systemløsninger
Power Equipment
Løsninger
Products
Power Equipment
Light construction and demolition equipment
Products
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment

Få kontrol over din produktions- proces med fejlsikringsløsninger

Se, hvordan fejlsikring øger produktiviteten og reducerer mængden af omarbejde med mere end 80 %!

Kontakt vores eksperter!

Forebyggelse, identifikation eller korrigering af montagefejl:
Find ud af, hvordan du kan forbedre din produktkvalitet med en nulfejlstrategi

Industri 4.0 betyder hastige forandringer og nye udfordringer. Med vores Smart Connected Assembly-koncept, der kombinerer software, hardware, intelligente værktøjer og tilbehør, kan du opretholde proceskontrollen i komplekse produktionssystemer, øge driftstiden i produktionskritiske processer og forbedre din produktkvalitet. Få fuld sporbarhed af hele produktionsprocessen, inkl. omarbejde og reparation!

Rigtigt første gang

Trinvis, visuel operatørvejledning samt verificering af komponenter og værktøj mhp. at minimere fejl og omarbejde og undgå ødelagte komponenter eller spild.


Forbedret produktivitet

Lavere produktionsomkostninger og større produktivitet. Tilslut op til 10 arbejdsstationer inklusive kontrol før arbejdsstationen og omarbejdning uden serverinstallation. Spar tid med vores centraliserede fjernkonfiguration og servicetilbud med fuld support fra installation til langsigtet onsite-service og 24/7 hotline.

Digitalisering og konsolideret dataopsamling

Sporing af alle montageprocesser inkl. manglende eller forkerte opgaver fra alle stationer, dele og produkter. Komplet overblik og den perfekte forberedelse til omarbejde eller reparatør for at undgå, at defekte produkter forlader fabrikken.

Kender du de fem bedste fejlsikringsteknikker for at opnå kvalitet i første forsøg i produktionsanlægget?

Ifølge en ny undersøgelse forårsager menneskelige fejl alene ekstraordinære 23 % af uplanlagt nedetid i produktionen. Disse fejl og deraf følgende mangler er en stor årsag til kvalitetsproblemer i fremstillingen og uplanlagt nedetid. Fejlsikring, der også henvises til som Poka-Yoke, er en japansk ideologi, der beskriver en metode til at registrere og forhindre fejl, der forårsager produktionsfejl. Læs hele historien om de fem bedste fejlsikringsteknikker her.


Oplev hvordan omfattende fejlsikring af softwareløsninger skaber kvalitet, pålidelighed i processen, transparens og produktsikkerhed

Den skalerbare kvalitetsløsning 3 (SQS3) eliminerer fejl i produktmontagen, uanset om du starter med en enkelt station, en produktionscelle eller om du vil styre dit montagebånd. Op til 10 stationer kan tilsluttes, selv med forskellige produkter eller varianter af produkter. SQS3 sikrer produkternes kvalitet, pålidelighed og transparens samt produktsikkerhed ved hver samlestation. Den guider dine operatører gennem montageprocessen og efterlader ikke plads til fejl eller forsømmelse. Med det nye modul, ToolsNet Rework kan du også få styr på dit omarbejde og reparationsprocesser. Vores hvidbog om fejlsikring og kvalitetssikring giver dig en dybere indsigt i, hvordan du optimerer dine processer i industriel montage.

Bemærkelsesværdige succeshistorier med en stærk indflydelse på investeringsafkastet
I en Seat-producerende virksomhed har indførelsen af fejlsikringsprocesserne på montagebåndene været årsag til årlige besparelser på 1 million USD - uden at inddrage stigningen i kundetilfredsheden ved at gennemføre denne proces med at få tingene udført "rigtige i første forsøg".
Hvorfor?
Montageprocesser i produktionsindustrien, især i automobilindustrien, bliver mere og mere komplekse: Mange forskellige varianter, dele, værktøjer, montagetrin og ofte sikkerhedskritiske tilspændinger. Stort pres på operatørerne pga kort cyklus gør disse processer endnu mere komplekse. Download vores oversigt over casestudier for at opdage værdierne ved implementering af fejlsikringsfunktioner i montageprocesser.

Central styring af arbejdsstationer

Organiserer SQS3-funktioner i alle arbejdsstationer i hele fabrikken i en enkelt, brugervenlig konfigureringsgrænseflade.

Tool Interlock

Aktiverer og deaktiverer DC-værktøjer og momentnøgler via styreenheden. Brug automatisk program eller opgavevalg.

Visuel operatørvejledning

Trinvis, visuel operatørvejledning garanterer, at alt gøres rigtigt første gang, hver gang.

Digital I/O-funktionalitet

Muliggør nem tilslutning af eksterne I/O-enheder, hvilket eliminerer behovet for en PLC.

Grundlæggende pick-to-light/pick-by-light

Vejleder operatører visuelt med at plukke komponenter fra beholdere baseret på digital I/O-funktionalitet.

Brugeradgangskontrol

Forhindrer uautoriseret adgang til systemet vha. brugerprofiler og adgangsrettigheder.

Komponentverifikation og -dokumentation

Identificerer komponenter ved hjælp af serienumre eller produkt-ID'er for at sikre, at de korrekte komponenter anvendes i opbygningen af produkterne.

Omarbejdning af produkter

Registrering af fejl i produktionsprocessen og automatisk vejledning i reparationsprocessen ved dedikerede omarbejdningsstationer.

Konsolideret dataopsamling

Sporbarhed i alle montageprocesser (moment, komponenter, digital I/O, manuel bekræftelse) og mistede opgaver fra alle arbejdsstationer og alle produkter.
Nem og bekvem adgang til opsamlede data via web UI.

Sådan kan vi reducere nedetiden og efterbearbejdning af fejlsikringsprocessen

Lær at styre din montageprocedure for at reducere nedetid og høje efterbearbejdningspriser.
Atlas Copcos fejlsikringssoftware "Scalable Quality Solution 3" guider dine medarbejdere visuelt trinvist gennem den rigtige rækkefølge. Sørg for sporbarhed og registrer risikable afvigelser, der lagrer alle procesresultater centralt og forbedrer produktets kvalitet med en nulfejlstrategi.

Opdag, hvordan du kan reducere nedetiden og behovet for efterbearbejdning!

Loading...

Få kontrol over dine omarbejdnings- og reparationsprocesser!

Se, hvordan du får kontrol og kan spore omarbejde og reparationer i montageprocesserne for at få fejlsikring af montagen op på et højere niveau.
Få tilspændingsdata fra samlebåndet, ToolsNet Rework evaluerer tilspændingsresultaterne og gør opmærksom på fejl eller mangler på et produkt. Softwaren guider operatører gennem reparationer eller omarbejdningsprocesser og gemmer data centralt.
ToolsNet Rework integreres problemfrit i eksisterende produktionsmiljøer. Ingen ændringer i processer og produktionsudstyr er nødvendige for nem og risikofri anvendelse i processen. Selv med en manuel klikskruenøgle kan opgaven med at omarbejde opfyldes.

Se, hvordan man styrer omarbejde og reparation!

Loading...

Færre fejl – Smart Connected Assembly

Fejl kan have mange forskellige årsager og kan opstå overalt i en produktionslinje. Hurtig identifikation af årsagen til fejl er afgørende. For at komme til bunds i et problem er et systemperspektiv nødvendigt. Smart Connected Assembly giver dig lige præcis det. Læs mere om, hvordan denne løsning vil kunne hjælpe dig!

Loading...

Scalable Quality Solution 3 - fejlsikringssoftware

Processtyring og forebyggelse af fejl er afgørende faktorer i nutidens komplekse montageprocesser for at sikre den højeste produktkvalitet og minimere omarbejdning eller linjestop. Med vores fejlsikringssoftware "Scalable Quality Solution 3" kan du visuelt guide dine operatører skridt for skridt for at sikre brug af korrekte komponenter, bolte, værktøjer og korrekt udførelse af procestrin samtidig med, at data om montagen opsamles og analyseres.

Loading...