Vores løsninger
Atlas Copco Rental
Solutions
Udlejningsflåde
Atlas Copco Rental
Nitrogen generatorer
Udlejningsflåde
Oliefrie luftkompressorer
Udlejningsflåde
Oliefrie luftkompressorer
Oliefrie luftkompressorer
Oliesmurte luftkompressorer
Udlejningsflåde
Oliesmurte luftkompressorer
Oliesmurte luftkompressorer
Tilbehør
Udlejningsflåde
Brancher, der anvender vores løsninger
Atlas Copco Rental
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Compressors
Solutions
Produkter
Compressors
Process Gas and Air Equipment
Stort udvalg af kondensatbehandlingsløsninger til industrielle formål
Produkter
Stort udvalg af kondensatbehandlingsløsninger til industrielle formål
Stort udvalg af kondensatbehandlingsløsninger til industrielle formål
Stort udvalg af kondensatbehandlingsløsninger til industrielle formål
Stort udvalg af kondensatbehandlingsløsninger til industrielle formål
Service og reservedele
Compressors
Maksimer din effektivitet
Service og reservedele
Maksimer din effektivitet
Maksimer din effektivitet
Maksimer din effektivitet
Maksimer din effektivitet
Trykluftkompressordele
Service og reservedele
Trykluftkompressordele
Trykluftkompressordele
Trykluftkompressordele
Industriværktøj og systemløsninger
Solutions
Brancher, der anvender vores løsninger
Industriværktøj og systemløsninger
Luftfart
Brancher, der anvender vores løsninger
Luftfart
Luftfart
Luftfart
Brancher, der anvender vores løsninger
Støberier og metalbearbejdningsvirksomheder
Brancher, der anvender vores løsninger
Støberier og metalbearbejdningsvirksomheder
Støberier og metalbearbejdningsvirksomheder
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Produkter
Industriværktøj og systemløsninger
Bearbejdende værktøjer
Produkter
Bearbejdende værktøjer
Bearbejdende værktøjer
Bearbejdende værktøjer
Bearbejdende værktøjer
Bearbejdende værktøjer
Bearbejdende værktøjer
Trykluftmotorer
Trykluftstilbehør
Produkter
Trykluftstilbehør
Trykluftstilbehør
Industriværktøj og systemløsninger
Vacuum solutions

Sikkerhed for at hjulene sidder fast

Ved montering af busser, lastbiler og andre tunge køretøjer stilles der store krav til præcision og sporbarhed ved montering af hjul. For et par år siden kunne svenske medier berette om flere busser i Stockholm, som havde tabt hjulene. En af grundene var forkert montering


Industrielle løsninger

Transport, Truck

For nogle år siden udarbejdede VTI (den svenske stats vej- og transportforskningsinstitut) sammen med DRF (landssammenslutningen af dækspecialister) og NTF (nationalforeningen til fremme af trafiksikkerheden) en rapport om trafiksikkerhedsaspekter ved dæk og hjul. Rapporten blev i efteråret 2012 sendt til den svenske trafikstyrelse og viste, at mangelfuld montering er skyld i, at hjulene løsner sig på tunge køretøjer. Forkert tilspændingsmoment blev udpeget som den hyppigste årsag.

Mange værksteder bruger i dag slående møtrikspændere uden fraslag, skiftenøgler og skralder til at løsne og spænde hjulbolte. Arbejdet er ofte tungt, tidskrævende og kan føre til nedslidning og arbejdsskader på grund af larm og vibrationer fra møtrikspændere af ældre dato. Derudover er det umuligt for brugere af slående møtrikspændere at vide, om en hjulbolt er spændt med det rigtige moment.

Problemet med utilstrækkelig montering kom igen i fokus i efteråret 2016, da busser i Stockholm ved flere lejligheder tabte hjulene. Det stod ikke klart, om det skyldtes monteringen, men hændelserne gav anledning til at se på løsninger, som øger sikkerheden ved montering af hjul.

Lignende ulykker kan undgås, hvis serviceværkstederne satser på uddannelse af værkstedspersonalet og bruger moderne værktøj, som giver en mere sikker, hurtig og arbejdsvenlig montering. At tage skridtet fra traditionelle værktøjer og arbejdsmetoder til at bruge pulsværktøj i serien ErgoPulse eller et sejtrækkende værktøj som RTP fra Atlas Copco forebygger problemer ved montering af hjul.

For serviceteknikeren betyder det, at arbejdet går hurtigere, at han har fuld kontrol over tilspændingsmomentet, og at han slipper for vibrationerne i de traditionelle slående møtrikspændere. Det betyder samtidig større sikkerhed, da hjulboltene på forskellige tunge køretøjer kan spændes i henhold til de oplyste specifikationer. Atlas Copco Industrial Technique tilbyder mange forskellige typer værktøj, men ønsker desuden at medvirke til at øge kendskabet ude på værkstederne og gøre flere medarbejdere bevidste om, hvor vigtigt det er med korrekt montering.

Atlas Copco hjælper industrien med at producere sikrere, hurtigere og billigere ved at tilbyde uddannelser i blandt andet montageteknik og værktøjsvalg. På samme måde kan Atlas Copco hjælpe service- og dækværksteder, som arbejder med tunge køretøjer, med at arbejde korrekt, mere effektivt og mere ergonomisk ved montering af dæk. Atlas Copco tilbyder uddannelse hos Atlas Copco eller hos kunden og skræddersyr uddannelsen, så den passer til det specifikke uddannelsesbehov.


For mere information om Atlas Copcos produkter og uddannelse kan du kontakte:

tools.dk@dk.atlascopco.com
Tlf.: +45 43237000