Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Γεννήτρια αερίου
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες
High-quality hem flange bonding with E-Swirl application

High-quality hem flange bonding with E-Swirl application

Key quality factor: filling in the hem

Hem flange bonding is one of the most challenging joining methods in car body construction. Here, the focus is placed on the ideal distribution of material to achieve an optimal filling of the seam area and thus ensure structural stability and prevent corrosion. The application process of the adhesive has a significant impact on this.

16 Μαρτίου 2021

Articles Topics Joining solutions Automotive Dispensing solutions Joining Solutions

The hem flange process: 1. Nesting 2. Pre-folding 3. Final fem

The hem flange process: 1. Nesting 2. Pre-folding 3. Final fem

There are three major application processes in in car body construction: structural bonding, stiffening and hem flange bonding. Hem flanges are used for closure parts that are visible from the outside, such as doors, front hood, engine hood or trunk. The closures are manufactured in a separate process step within the body-in-white manufacturing process. Hem flange bonding is one of the most challenging joining methods in the body shop. The adhesive fulfills important structural properties, improves crash safety, and protects against corrosion. Other joining techniques, such as spot welding or riveting, are not suitable here, as they leave visible joints and compromise the aesthetic appearance. In hem flange bonding, two sheets are nested inside each other. The adhesive – often a one-component or two-component epoxy or a rubber-based material – is applied to the outer sheet. It is then bent around the inner sheet and folded over. During hemming, the adhesive is pressed, thus filling the hem area.


Quality when using hem flange bonding

Quality criteria for hem flange bonding

Quality criteria for hem flange bonding

The long-term stability of this bond depends on the material distribution in the hem. The following criteria are relevant:


  • A: 100-percent bonding between the inner and outer sheet
  • B: Defined X-percent bonding between the inner and outer sheet
  • C: Complete filling of the hem with adhesive
  • D: Sufficient distribution of adhesive on the inside

If the hem is insufficiently filled with adhesive, this leads to the formation of cavities and air channels. During the subsequent e-coating process, these cavities fill with the liquid. This liquid then dries during the curing in the oven, resulting in air bubbles and wetting defects. In addition to visual defects, the hem flange also becomes susceptible to corrosion. The vehicle body has to be discharged for reworking. If, on the other hand, too much adhesive has been applied, or the adhesive bead was positioned incorrectly, this leads to unwanted material leaks. The component has to be reworked before painting to ensure that the e-coat bath is not contaminated or to avoid problems during cosmetic sealing – as a consequence, the material consumption and quality cost increase.


Material distribution: focus on the application

Application pattern of traditional bead application, swirl application and swirl application with constrictions.

Application pattern of traditional bead application, swirl application and swirl application with constrictions.

There are numerous factors in the complete joining process which may influence the material distribution in the hem – such as the choice of adhesive or the hemming method. One of the key influencing factors, however, is the application process itself. In general, automated robot-based adhesive metering and dispensing systems are used to control parameters such as material flow, temperature, pressure and application speed in a precise and repeatable manner. There are generally two suitable application patterns: a classic bead application and what is often referred to as a swirl application, where the material is applied in a swirling motion. Both applications can provide high-quality hem flange bonding in ideal conditions.


Improved process reliability

Swirl application with constrictions: In places where less material is required, the volume can be systematically adjusted while still maintaining a consistently high application quality.

Swirl application with constrictions: In areas where less material is required, the volume can be adjusted.

Nevertheless, the challenges in modern production and current trends, such as multi-material design and light-weight construction, put increasingly higher demands on the industry. Increasingly complex vehicle designs and part geometries require more dynamic robot movements and make access to the components more difficult. Application solutions must be flexible. The swirl application technique can offer several benefits here. While with bead application, the application distance to the component should correspond to the bead diameter, the swirl method allows larger distances to the component of up to 50 millimeters. Changing the distance does not affect the application pattern. This makes robot programming easier, allows higher speeds and facilitates accessibility, especially for complex geometries.

At the same time, swirl applications ensure a material distribution optimized for hem flange applications – the same amount of material is distributed over a larger surface. The application is still precise with sharply defined contours. This has a positive effect on pressing in the folding process. Modern swirl applicators also offer the possibility of precisely adjusting the width of the application. In places where less material is required, the applied volume can thus be systematically reduced while still maintaining a consistently high application quality. This allows perfect adjustment of the bonding seam to the geometric shape of the flange. Material leaks and reworking can thus be avoided. At the same time, it reduces material consumption.

Quality assurance

Criteria for visual inspection: bead width, bead continuity, bead position

Visual bead inspection

With both bead and swirl applications, the quality of the material application can be additionally ensured by means of a visual inspection system. Inline camera-based quality monitoring systems detect errors regarding the width, continuity and position of the application immediately during application – without additional cycle time. In addition, some camera systems also offer an automated bead repair function for automatic repair of the bead, for example, in case of an interruption of the adhesive application.


Common criteria for visual bead quality inspection:


  • Bead width
  • Bead continuity
  • Bead position

Summary

Hem flange bonding are one of the most challenging tasks in body-in-white manufacturing. The material distribution in the hem has major impacts on the long-term quality of the adhesive bond. Defects can cause corrosion and lead to high reworking costs. A swirl application can counteract this and increase the process reliability. There are, however, diverse factors that influence the quality and productivity of hem flange bonding, and they require comprehensive joining and process expertise. In its global Innovation Centers, Atlas Copco works closely together with customers and material suppliers – from application development through material testing to process optimization and quality assurance.

Learn more:

E-Swirl 2 AdX BIW: Eccentric annimation

Loading...