Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Roadmap - Explore industry 4.0 for newcomers

The main purpose of newcomers companies is typically to learn and explore the new technologies, and to identify where in the production process the Industry 4.0 concepts can be applied. That is not necessarily linked to where they will bring the best business benefits.

With that in mind, the first step is to make an assessment of your current situation, considering the six dimensions:

1) Technology and equipment

Normally the core of an early development, but it is important to understand the business value behind the development. Companies should identify where process sensors can be added either through an upgrade of existing equipment or by replacing some equipment or tools.

2) Connectivity

Connectivity between sensors, IT systems and data storage needs to be established for the pilot scope. Communication standards and security solutions should be part of the scope. However, a standalone pilot is a good start and will require less sophisticated security and standardisation.

3) Product data

The importance of proper product data is often underestimated and insufficient detail of product and process data can be a road blocker that requires a significant effort to overcome. For example, the quality of assembly can be measured with high precision using different sensors. However, it assumes that a definition of desired quality exists – what torque and angle is required when tightening the screw.

4) IT systems

Normally, companies at the newcomer level don´t even have the right systems in place to support Industry 4.0 concepts. They should limit the IT solution to a level that is sufficient to validate the Industry 4.0 concepts that are being explored and evaluated.

5) Organisational impact

The implementation of Industry 4.0 concepts is a development and change journey for any company, even though the initial phase will have limited organizational impact. One key objective of the initial phase is the learning of new concepts, and companies should strive for an organisation and culture of collaboration and agility to prepare for the coming changes.

6) Strategic perspective

The approach of newcomers should be to explore and learn the new technology and create a vision for how Industry 4.0 concepts can benefit the company in a set of “use cases”. These “use cases” will serve as input to the strategy development and formulation of a roadmap going forward.


In addition, it’s important to use an agile approach where the solution is developed through iterations and a set of minimal viable products to demonstrate functionality and prove each part of the solutions stepwise.

Another step is to select the scope, for example one cell or station (or one assembly process) and one product.

By the end of this roadmap, companies should have a working solution for improving quality in an assembly process. In addition, the company has gained knowledge and demonstrated results to determine the business value of this “use case” – all important input to plan the next phase of its Industry 4.0 development.


It is estimated that using IoT could reduce worker injuries in factory environments by 10 to 25 percent, saving as much as USD 225 billion per year in 2025...

Download the whitepaper to learn more about our smart factory concept - the gateway to Industry 4.0!