Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Stage 1 - Training

Contact Us

Atlas Copco ECITB Training Courses

MJI10 - Hand Torque

Preliminary Training Module: MJI-01 & MJI-02

Demonstrate compliance with health and safety requirements and approved working practices. Understand the quality control systems and procedures to be employed during the dismantling, preparation and securing of bolted connection systems.

Prepare work areas for the dismantling, preparation and securing of bolted connection systems.

Prepare equipment for the dismantling, preparation and securing of bolted connection systems.

Prepare materials for the dismantling, preparation and securing bolted connection systems.

Reinstate the work area, equipment and materials after preparing, assembling and securing bolted connections

Course Overview

- Hand Torque Bolted Connections Techniques Module

- Explain how to ensure intended task conforms to related specification, methods, process, techniques and procedure.

- Dismantle hand torque bolted connection systems

- Remove components from hand torque bolted connection systems

- Replace components in hand torque bolted connection systems

- Assemble, secure and hand torque bolted connections

- Verify the integrity of the assembled joint

MJI18 - Hydraulic Tensioning

Preliminary Training

Demonstrate compliance with health and safety requirements and approved working practices.

Understand the quality control systems and procedures to be employed during the dismantling, preparation and securing of bolted connection systems. 

Prepare work areas for the dismantling, preparation and securing of bolted connection systems. 

Prepare equipment for the dismantling, preparation and securing of bolted connection systems.

Prepare materials for the dismantling, preparation and securing bolted connection systems.

Reinstate the work area, equipment and materials after preparing, assembling and securing bolted connections

Course Overview: 

- Explain how to ensure intended task conforms to intended specification, methods, process, techniques and procedure.

- Dismantle hydraulically tensioned bolted connection systems

- Remove components from hydraulically tensioned bolted connection systems

- Replace components in hydraulically tensioned bolted connection systems

- Assemble, secure and hydraulically tension bolted connections

- Verify the integrity of the assembled joint

MJI19 - Hydraulic Torque

Preliminary Training

Demonstrate compliance with health and safety requirements and approved working practices. 

Understand the quality control systems and procedures to be employed during the dismantling, preparation and securing of bolted connection systems.

Prepare work areas for the dismantling, preparation and securing of bolted connection systems.

Prepare equipment for the dismantling, preparation and securing of bolted connection systems.

Prepare materials for the dismantling, preparation and securing bolted connection systems.

Reinstate the work area, equipment and materials after preparing, assembling and securing bolted connections

Course Overview:

- Explain how to ensure intended task conforms to intended specification, methods, process, techniques and procedure

- Dismantle hydraulically torqued bolted connection systems

- Remove components from hydraulically torqued bolted connection systems

- Replace components in hydraulically torqued bolted connection systems

- Assemble, secure and hydraulically torqued bolted connections

- Verify the integrity of the assembled joint

TE12 - Hydarulic Nuts

TE13 - Bolting Software

The stages