Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Stage 2 - Workplace Task Assignment

Each learner after attending an approved training course and attaining the training certificate requires a period of workplace experience to practise new skills and knowledge. This period allows for the consolidation of skills and knowledge against work based tasks.

Contact Us

What happens in Stage 2?

The learner is issued with a Work Based Task Assignment specifying the range of tasks and complex jobs required before the learner can move on to Stage 3.

A workplace consolidation period of 3 to 12 months is recommended to give the person the opportunity to complete the Work Based Task Assignment. The individual must satisfactorily demonstrate that they have carried out each of the steps indicated in the Work Based Task Assignment on a minimum of three occasions. This may mean in practice that they complete more than three task assignment records as they may not carry out every step on each occasion.

How to pass Stage 2

The Work Based Task Assignment record may be verified by any person with overall responsibility for the correct, safe and accurate completion of the task.

This could be:

- A supervisor or team leader.
- A line manager .
- Any other person with responsibility for the final approval and quality assurance for the relevant task, for example a QC Inspector or permit authority.

The Stages