Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Joining solutions for your mixed material joining needs in industrial manufacturing

Industrial dispensing
Self-pierce riveting
Flow drill fastening


Reach out to us and learn more about how our combined solutions can help with your production challenges

Did you know that a modern vehicle could be assembled with:

2,500Self-piercing rivets

160Meters of adhesive

200Flow drill fasteners

Our joining solutions combine the full spectrum of innovative joining solutions under one roof. This includes adhesive bonding, sealing, and sound dampening technology with our SCA product line, Henrob self-piercing rivets and riveting systems, and flow drill fastening technique from our K-Flow product line.

We look at the big picture of your manufacturing processes and work closely with you to design innovative solutions that meet the highest standards in productivity, quality, and sustainability. 

With an extensive global network of sales and service experts in the field and global innovation centers, we bring people, technologies, innovation, and competence together.

Our family is growing with the addition of Scheugenpflug to our solutions portfolio

Learn more about how we solve industrial manufacturing challenges

More about what our joining solutions can do for you