Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Electronics

To meet the high operation standards in electronics manufacturing, our compressors produce 100% contamination-free air up to 15 bar to keep your processes running smoothly and maintain ultra-clean production conditions.

Our 24/7 flexible rental service ensures your operations are safe, both in planned and emergency shutdown - even when your power supply is compromised.

 • Instrument air: 100% oil-free air for picking, pressing, drilling, moving and placing electronic components
 • Process air
 • Cleaning air: for cleaning and polishing PCB's, removing chemical deposits on wafers after etching, cleaning air knives in LCD panel manufacture
 • Nitrogen soldering: compressed air for nitrogen generators
 • Waste water treatment
 • Electricity supply: diesel driven generators to counter power breakdowns or power shortage

100% Oil free air compressors set the standard in electronics manufacturing

PCB card

Our contamination free air compressors cover a wide variety of applications in electronics manufacturing.


As the first to product ISO-certified clean air, we continue to set the industry standard. Oil free air has simply become unmissable in electronics.


 • Smoother processes, fewer rejections: oil free air avoids instrument jams, deposits on electronic components and improve your work environment.
 • Reduced end product failure rate: oil free air avoids deposits on components while cleaning. This prevents short circuits and malfunctions.
 • Fewer defects and rejections: oil free air in direct production and assembly keeps the working area clean and prevents deposits on end products causing defects and rejections.
 • Pure gas for high product quality: keep nitrogen clean and avoid deposits on hot components. Oil may damage the membranes used in the air separation process. With clean air you keep your maintenance costs under control.

Advantages of Atlas Copco Rental air compressor packages

 • Fuel efficient diesel-driven machines: benefit from fuel efficiency and low emissions with our diesel-driven models
 • Energy efficient electric machines: Variable Speed Drive (VSD) technology in electric models deliver a perfect match between air delivery and demand for energy savings up to 35%
 • Reliability: state-of-the-art compressors with a proven track record of reliability: minimize your downtime with smooth performance
 • Excellent maintenance: all routine maintenance included in the rental price
 • 24/7 availability and full service: experienced engineers design set-ups to match your needs, complete fuelling service available
 • Clean air guarantee: minimize environmental impact with contamination-free air