Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Glass

100% oil free air ensures cleanliness

Our wide range of oil free air compressors meets the highest standards of purity for the glass manufacturing.

By delivering a reliable and cost-effective supply of air and power Atlas Copco Rental helps you keep your process up and running. Our industrial rental service is ready to help you deal with planned and emergency shutdown situations - for all applications:

 • Cooling air: 100% oil free air keeps your production clean
 • Glass blowing: contamination-free air for optimal cleanliness
 • Float glass manufacturing: reliable supply of air to guarantee production continuity
 • Waste water treatment
 • Electricity supply: mobile generators to counter power breakdowns or shortage

Advantages of Atlas Copco Rental air compressor and generator packages

Glass production line
 • Fuel efficient diesel-driven machines: benefit from fuel efficiency and low emissions with our diesel-driven models
 • Energy efficient electric machines: Variable Speed Drive (VSD) technology in eletric models deliver a perfect match between air delivery and demand for energy savings of up to 35%
 • Reliability: state-of-the-art compressors with a proven track record of reliability, minimize your downtime with smooth performance
 • Excellent maintenance: all routing maintenance included in rental price
 • 24/7 Availability and full service: experienced engineers design set-ups to match your needs, complete fuelling service available
 • Clean air guarantee: avoid health hazards for your employees with contamination-free air