Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Waste Water Treatment

Thanks to our extensive experience in delivering equipment for the waste water treatment industry around the world, we deliver oil free compressors and generators that match your specific needs for a wide range of applications.

  • Instrument air
  • Aeration
  • Inertisation of sludge digestors
  • Leak testing
  • Sandblasting
  • Cryogenic cleaning
  • Electricity supply: diesel driven generators to counter power breakdowns or shortage

Low and medium pressure 100% oil free air

How do you make sure your water does not get polluted?

Waste Water Treatment

We have an extensive fleet of oil free air compressors. Based on screw technology they can deliver from 0.3 bar up to 15 bar of contamination-free air.


Certified by ISO-8573-1 they guarantee 100% oil free air.


Power and process continuity guaranteed

With Atlas Copco Rental you are prepared for worst case scenarios.

Facing a sudden power breakdown?

We can keep your process running with a wide range of generators and diesel- or electric driven oil free air compressors.

Reliable, uninterrupted air supply

High quality low and medium pressure air are essential to numerous applications in waste water treatment.
When your supply fails in e.g. aeration your bacteria are at risk. We offer a total solution for planned and emergency scenarios - even in the most critical breakdown situations.
With 24/7 availability and fast response times we deliver the necessary equipment on location, perfectly matched to your needs: compressors, generators and accessories.