Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Atlas Copco Rental helps you out 24/7… and we really mean that!

Antwerp, Belgium, March 28, 2014: The day before new year’s eve, Atlas Copco Rental Italy received a phone call from one of the biggest pharmaceutical industries in the country because one of their main air supply broke down. For a company producing on a 24/24 - 365 days basis that’s certainly a big problem.

28 Μαρτίου 2014

Atlas Copco rental

Because of the holiday period it was difficult to find available equipment and transport.


For sure a lot of companies are closed or working with minimum resources on a 30th of December in Italy and, to make things worse, heavy transport trucks are not allowed on the roads for the entire day. But, thanks to the efforts of the few who were working that day, the local Atlas Copco Rental team found a PTS Oil-free air compressor with air hose and a truck available for transport.


After a fast delivery, the PTS arrived at the customer’s site, where it was installed and our rental service engineer was ready to start it up and ensure production could resume at once.

“Thank you so much!”

Recently we received a letter from the customer: “I want to express my sincere gratitude for what you did. Despite all the difficulties because of the end of year period, you managed to find a rental compressor and transport. Given the timing and the traffic block for heavy traffic, that was not easy.”

The letter continued: “I realize that you have worked very hard to give me your personal help (I learned that you were on holiday). I am very grateful, I already appreciated your work but this extra episode consolidates my confidence in you and the entire Atlas Copco Rental Italy organization. Thank you so much!”

For further information please contact


Atlas Copco is a world-leading provider of sustainable productivity solutions. The Group serves customers with innovative compressors, vacuum solutions and air treatment systems, construction and mining equipment, power tools and assembly systems. Atlas Copco develops products and service focused on productivity, energy efficiency, safety and ergonomics. The company was founded in 1873, is based in Stockholm, Sweden, and has a global reach spanning more than 180 countries. In 2015, Atlas Copco had revenues of BSEK 102 (BEUR 11) and more than 43 000 employees.


Specialty Rental is a division within Atlas Copco’s Construction Technique business area. It serves customers in the industry segments around the world with temporary air, nitrogen, steam and power rental solutions. The specialty rental services are offered under several brands. The divisional headquarters is located in Houston, USA.