Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Atlas Copco Rental Japan supplies 100% oil-free electric mobile air compressors to semiconductor manufacturer during production site expansion project.

15 Ιουλίου 2019

When Japanese semiconductor manufacturer decided to expand its site last October, they needed extra air in order to get their production line up and running as soon as possible.

To meet their needs, Atlas Copco Rental introduced its PTE compressors - 100% oil free air mobile compressors with an electric motor - for the first time in Japan.

Thanks to our global network of depots around the globe, we were able to import these compressors from our Korean facility.
We decided our PTE range would best match the requirements of the customer since sufficient electricity was available on site. This also allowed us to limit the rental cost to a minimum for our customer. The fact that we are the only company able to provide the required volume of air with only a few units on site was a deciding factor in choosing Atlas Copco Rental for this project.

Indoor installation: local expert quickly on site for full assessment

What appeared like a simple project, quickly became a complex one. In normal circumstances, our compressors are installed outdoor, but in this case, the available space on the production site was confined. We therefore agreed to install the compressors indoor although this is never ideal. It carries the risk that, when running, the equipment heats up which would rapidly increase the room temperature.

Thanks to our international network, we managed to rapidly send one of our experts to the site to assess whether the PTE compressors could be installed inside the building. Based on an extensive analysis of the specific situation and years of previous experience, we felt this would not bring any risk to the production lines and gave green light. The commissioning of the production equipment could safely take-off!

Global network and collaboration

The excellent global connection with the Korean team enabled Rental Japan to import the PTE compressors and smoothly answer the demand of the customer.

Thanks to our strong worldwide network, we were able to quickly provide the right expertise and solution to the customer.

Yusuke Morimoto , Specialty Rental Sales engineer

The customer was very satisfied with the hands-on approach and constant care of Atlas Copco Rental Japan for the entire rental period.

Morimoto concludes: “From the beginning our customer already knew that no other company could provide the air volume they needed, but sending one of our experts on site to check the possibility of installing and operating the PTE compressors indoor really proved for them that Atlas Copco Rental goes the extra mile. And that meant a lot to them.

For more information please contact:

Great ideas accelerate innovation. At Atlas Copco we have been turning industrial ideas into business-critical benefits since 1873. By listening to our customers and knowing their needs, we deliver value and innovate with the future in mind. Atlas Copco is based in Stockholm, Sweden with customers in more than 180 countries and about 37 000 employees. Revenues of BSEK 95/ 9 BEUR in 2018. Learn more at www.atlascopcogroup.com. Great ideas reinforce sustainable development. At Atlas Copco Specialty Rental we team up with our customers to set up state-of-the-art temporary air, power, flow, steam and nitrogen solutions. Our passionate experts have extended application as well as equipment knowledge. We understand our customers' needs and can provide a total solution for any industry, no matter if it is for emergencies or planned projects. We are a division of the Power Technique business area, headquartered in Boom, Belgium and offer specialty rental solutions under several brands around the globe.