Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Meals on wheels: unlimited power supply for Polish Food Truck Festival

23 Απριλίου 2019

March 2019 – Gdansk, Poland. Every year Alco, an architectural systems expert, organizes the food truck festival "We Eat at the Stadium". This year’s festival required a very silent power source that could be installed close to the visitors. Two Atlas Copco Rental QAS 325 delivering a prime power of 600 kVA souped it all up!

Alco and Atlas Copco Rental Poland have partnered on different construction projects for some time now. While organizing the food truck festival, Alco contacted us to provide a reliable power supply for all 70 restaurants serving dishes. Delivering a dependable, continuous and silent power supply is our cup of tea!

Because the power modules would be stationed close to the visitors, silent operation was essential. That is why we proposed two sound-attenuated QAS 325. In addition, every unit comes complete with all the necessary accessories for a safe installation.

Alco did not have to bite off more than it could chew … when renting an Atlas Copco Rental generator, you'll always get a customized, total solution. We'll power your project with a plug-and-play power module of the latest generation.

Meals on wheels

"We Eat at the Stadium" is a food truck festival in which 70 restaurants on wheels serve cuisine from all around the world. Apart from the traditional Polish specialties, and to spice things up, visitors can also sample Spanish, Mexican, Belgian, American, Thai, Chinese dishes, and many more.

For more information please contact:

Great ideas accelerate innovation. At Atlas Copco we have been turning industrial ideas into business-critical benefits since 1873. By listening to our customers and knowing their needs, we deliver value and innovate with the future in mind. Atlas Copco is based in Stockholm, Sweden with customers in more than 180 countries and about 37 000 employees. Revenues of BSEK 95/ 9 BEUR in 2018. Learn more at www.atlascopcogroup.com.

Great ideas reinforce sustainable development. At Atlas Copco Specialty Rental we team up with our customers to set up state-of-the-art temporary air, power, flow, steam and nitrogen solutions. Our passionate experts have extended application as well as equipment knowledge. We understand our customers' needs and can provide a total solution for any industry, no matter if it is for emergencies or planned projects. We are a division of the Power Technique business area, headquartered in Boom, Belgium and offer specialty rental solutions under several brands around the globe.