Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Atlas Copco Rental supplies Nitrogen to inert dangerous levels of Hydrogen sulfide

Houston, USA, February 16, 2017: During a scheduled loading of sour crude, Atlas Copco Rental was called to action to supply nitrogen that would inert the H2S prior to entering any type of control device.

Elevated H2S levels can cause breathing problems and can even be deadly at low concentrations releasing strong rotten egg smell in the air. Because the customer site is located close to a major city, our customer needed a solution and quickly.


A scrubber system was designed by Envent Corporation to scrub the H2S out of the vapor stream during the regularly scheduled loadings. Nitrogen was used to inert the vapor stream prior to entering the scrubbing system. There were several sources for nitrogen and many bids were placed, but Atlas Copco Rental was the only supplier that could deliver the variable CFM flow while maintaining psi outlet pressure needed for a job process like this. Plus, Envent could use their own staff to operate the equipment. These two factors positioned us to be First in Choice for the project.


Because of the local air requirements, the customer required an inert stream prior to entering any type of control device, like the scrubbing system. Other requirements such as TWIC cards for personnel, fully contained equipment, berms, low emission equipment and strict safety standards were all readily available for the job making Atlas Copco Rental an ideal choice for the job. Our track record with meeting and exceeding safety standards helps prevent any issues during the job, increasing productivity and cutting costs for customers.


NGM 2000

Once all the safety rules had been met and the bid was awarded, the equipment had to be mobilized and rigged up. The team in Covington, Georgia delivered all equipment needed with urgency after the customer accelerated the delivery by 24 hours. The Atlas Copco Rental team was responsible for setting up the equipment for the first test. The testing process lasted about ten hours, giving the team enough time to tweak the flow and pressure for optimal performance. They configured a customized solution including (1) NGM 3000 N2 membrane on a trailer, (3) XRVS 1350s diesel driven mobile air compressors, a receiver tank, berms and (9) hoses that delivered 500-1400 cfm of N2 at 100 psi with purity above 95%.


When the equipment was fully set up, the customer’s crew took over and had their first full loading within days. The second and third loading events went very well and the system exceeded the H2S reduction levels that the customer was expecting. The entire testing should last about two months. As the test period continues to unfold, we will have a better understanding of the long term potential for this package.


Because of the high quality equipment and an excellent safety standard, Atlas Copco Rental was able to be First in Mind, First in Choice to our customer providing a customized nitrogen solution.


For more information please contact:

Atlas Copco is a world-leading provider of sustainable productivity solutions. The Group serves customers with innovative compressors, vacuum solutions and air treatment systems, construction and mining equipment, power tools and assembly systems. Atlas Copco develops products and services focused on productivity, energy efficiency, safety and ergonomics. The company was founded in 1873, is based in Stockholm, Sweden, and has a global reach spanning more than 180 countries. In 2016, Atlas Copco had revenues of BSEK 101 (BEUR 11) and about 45 000 employees. Learn more at www.atlascopcogroup.com.

Specialty Rental is a division within Atlas Copco’s Construction Technique business area. It serves customers in the industry segments around the world with temporary air and power rental solutions. The specialty rental services are offered under several brands. The divisional headquarters is located in Houston, USA. Learn more at www.atlascopcorental.com