Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Boost performance with the versatile and efficient XAHS 408 compressor

11 Μαρτίου 2020

Powered by a Stage V engine, the XAHS mobile compressor is perfect for applications where power, efficiency, and mobility are essential. With up to 24m³/min airflow at 8.6 bar, it’s perfect for applications like drilling in marble quarries, sandblasting to blast hole drilling and everything in between.

Lowering emissions is high on the agenda

In 2019 and 2020 a variety of regulations were introduced across Europe to limit harmful emissions as much as possible. These regulations also apply to mobile non-road equipment.

The XAHS 408 is the most recent addition to our Stage V fleet. With these new engines, we not only reduce harmful emissions, but increase efficiency by up to 6% when we compare it with other, similar, compressors on the market. In short, this means that Atlas Copco Rental equipment with Stage V compliant engines meet the strictest regulations and are the cleanest on the market.

Even when you have to rely on temporary equipment, you can still reach your sustainability goals!

Underneath the canopy

Besides the engine, there are two additional features on the XAHS 408 that contribute to its efficiency. Let’s have a look at the XC 2003 controller first. These controllers are equipped with ECO-mode, a software setting that makes the compressor switch automatically from load to unload and no-load. For some applications, when ECO-mode is active, the compressor saves up to 50% on energy, compared to normal idle status.

Then there is PACE — an easy to use system that offers the widest operating pressure range within a single compressor. It allows for multiple pressure and flow combinations, and pressure can be adjusted with 0.1 bar between 5 and 14 bar. This means your compressor is capable of handling a variety of applications. From abrasive blasting to blast hole drilling and shotcrete applications. With the XAHS 408, you set the pace!


Easily handle rough conditions

The XAHS 408 was tested both in lab and field conditions to ensure optimal performance and be as efficient as possible. From wide-open spaces to more confined indoor locations, we’ve tried it all. The side doors, designed as gull-wing doors, allow for easy access to all service points. This, in turn, reduces services times and increases efficiency. The XAHS 408 is designed to withstand the toughest working conditions and is compliant with the strictest Stage V regulations out there!

For more information please contact:

At Atlas Copco, we have been turning industrial ideas into business-critical benefits since 1873. By listening to our customers and knowing their needs, we deliver value and innovate with the future in mind.

Great ideas reinforce sustainable development. At Atlas Copco Specialty Rental, we team up with our customers to set up state-of-the-art temporary air, flow, steam and nitrogen solutions. Our passionate experts have extensive application and equipment knowledge. We understand our customers' needs and can provide a total solution for any industry, no matter if it is for emergencies or planned projects. We are a division of the Power Technique business area, headquartered in Boom, Belgium and offer specialty rental solutions under several brands around the globe.