Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Atlas Copco Rental Denmark delivers Smart Energy Solutions for MHI Vestas Offshore Wind Power

15 Απριλίου 2021

Atlas Copco Rental has signed a 3-year European framework agreement with MHI Vestas Offshore Wind for temporary power during offshore wind power projects.

MHI Vestas Offshore Wind, with headquarters in Aarhus, Denmark, rented more than 100 units of Atlas Copco Rental’s QAE 30 kVA generators for the commissioning of various wind power projects in Europe. The framework agreement includes all maintenance and service by Atlas Copco Rental’s European network of service technicians.

All-in power solution

“We are very proud to be the preferred supplier of temporary power solutions for MHI Vestas Offshore Wind,” says Michael Nøhr-Petersen, Country Manager for Atlas Copco Rental in Denmark. “Our new developed QAE30 parallel diesel generators are an excellent match for this type of wind power commissioning work. With their light weight, robust design and paralleling capability they can be easily transported and installed on an offshore wind farm. Thanks to our strong service support in Europe, we can provide for predictive maintenance and planned service thus ensuring highest uptime for all our rental products.”

Energy for future generations

MHI Vestas Offshore Wind’s sole focus is to design, manufacture, install and service wind turbines for the offshore wind industry. The company aims to drive down the cost of energy from offshore wind parks by driving capital and operating savings, and increasing output of wind turbines by bringing the best technology to the market.

Atlas Copco Rental is a global market leader in renting Smart Energy Solutions for the energy sector. With a global network of rental depots and service centers, the organization can meet any need for temporary power, both on- and offshore. Atlas Copco Rental is able to provide multi-unit solutions around-the-clock. Atlas Copco’s rental equipment guarantees safety, superior operational performance and efficiency for maximum cost savings and safety.


For more information please contact:

Atlas Copco is a world-leading provider of sustainable productivity solutions. The Group serves customers with innovative compressors, vacuum solutions and air treatment systems, construction and mining equipment, power tools and assembly systems. Atlas Copco develops products and services focused on productivity, energy efficiency, safety and ergonomics. The company was founded in 1873, is based in Stockholm, Sweden, and has a global reach spanning more than 180 countries. In 2015, Atlas Copco had revenues of BSEK 102 (BEUR 11) and more than 43 000 employees. Learn more at www.atlascopcogroup.com.

Specialty Rental is a division within Atlas Copco’s Construction Technique business area. It serves customers in the industry segments around the world with temporary air and power rental solutions. The specialty rental services are offered under several brands. The divisional headquarters is located in Houston, USA.