Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

No more production stops with Atlas Copco Rental’s contingency plan in place

Antwerp, Belgium, February 4, 2014: Whenever Ineos Phenol, the world’s largest producer of phenol and acetone, is in need of temporary compressed air, Atlas Copco Rental can deliver the required equipment immediately.

4 Φεβρουαρίου 2014

Following a scan of its entire plant by Atlas Copco Rental’s specialists to define the exact needs for compressed air in case of an emergency, Ineos Phenol now has a contingency plan in place and is fully prepared.


Up & running at full capacity after only 5 days


In April 2012 Atlas Copco Rental delivered 13 oil-free air compressors to counterbalance Ineos Phenol’s turbo compressor. Thanks to the contingency plan made upfront, delivery and complete set up of the installation only took 5 days.


Fuel savings


Ineos Phenol initially requested 20.000 m³/hr of 100% oil-free air delivered by diesel compressors. Further discussion between the company and Atlas Copco Rental made it clear that Ineos Phenol had 11kV - 3MW power available that could also be used. This enabled Atlas Copco Rental to offer a wider variety of equipment enabling drastic fuel savings:


  • 7 x PTE 1500 electric compressors + transformer
  • TF6300 + distribution box DB8000 + electrical cables
  • 6 x PTS916 diesel compressors + 20.000 liter & 5.500 liter fuel tanks + fuel hoses
  • air hoses and connectors

No more production stops

After 8 weeks the turbo compressor was tested and restarted.
With their contingency plan in place Ineos Phenol did not need to invest in an extra turbo compressor.
The factory only had 5 days of decreased phenol production, there was no complete production stop.

For further information please contact


Atlas Copco is a world-leading provider of sustainable productivity solutions. The Group serves customers with innovative compressors, vacuum solutions and air treatment systems, construction and mining equipment, power tools and assembly systems. Atlas Copco develops products and service focused on productivity, energy efficiency, safety and ergonomics. The company was founded in 1873, is based in Stockholm, Sweden, and has a global reach spanning more than 180 countries. In 2015, Atlas Copco had revenues of BSEK 102 (BEUR 11) and more than 43 000 employees.


Specialty Rental is a division within Atlas Copco’s Construction Technique business area. It serves customers in the industry segments around the world with temporary air, nitrogen, steam and power rental solutions. The specialty rental services are offered under several brands. The divisional headquarters is located in Houston, USA.