Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Cartulinas CMPC benefits from Atlas Copco Rental’s high quality equipment during planned shutdown

25 Μαρτίου 2019

Antwerp, Belgium - Cartulinas CMPC, a cardboard manufacturer located in Chile, contracts Atlas Copco Specialty Rental to perform several tasks during a planned shutdown. In this case, quality of equipment is key.

Cartulinas CMPC S.A., subsidiary of Empresas CMPC S.A., is dedicated to manufacturing and trading cardboard. Thanks to their years of experience, the use of state-of-the-art technology and first class raw materials, the company produces high quality products, allowing them to compete with other prestigious providers around the world.

When it was time for Cartulinas CMPC to organize a plant shutdown, for maintenance and replacement of certain machines, they contacted Atlas Copco Specialty Rental. One of the main motivations for them was their confidence in the quality of the equipment we provide.

CMPC Cartulinas Chile 2016
Indeed for this particular job, which consisted of different projects such as pipeline drying and supplying back-up air, there were a couple of important requirements for us to keep into account. The air would have to be high quality, 100% oil-free and delivered at a high flow. And on top of that the machines needed to have features such as noise reduction and good fuel performance.

We are proud that the project ran smoothly and even though the customer’s main focus was on the equipment, Cartulinas CMPC ended up complementing our service.

We were really able to benefit from the high quality standard that only a multinational company can offer and we would be delighted to work together on a next project.

Víctor Ligueño , Maintenance Manager, Cartulinas CMPC

For further information please contact


Atlas Copco is a world-leading provider of sustainable productivity solutions. The Group serves customers with innovative compressors, vacuum solutions and air treatment systems, construction and mining equipment, power tools and assembly systems. Atlas Copco develops products and service focused on productivity, energy efficiency, safety and ergonomics. The company was founded in 1873, is based in Stockholm, Sweden, and has a global reach spanning more than 180 countries. In 2015, Atlas Copco had revenues of BSEK 102 (BEUR 11) and more than 43 000 employees.


Specialty Rental is a division within Atlas Copco’s Construction Technique business area. It serves customers in the industry segments around the world with temporary air, nitrogen, steam and power rental solutions. The specialty rental services are offered under several brands. The divisional headquarters is located in Houston, USA.