Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Atlas Copco Rental Italy delivers oil-free air quickly

3 Μαρτίου 2020

Breakdowns always happen when you least expect them. In this case on a late Thursday afternoon. Two of their compressors decided to call it quits. Our Italian team took on the challenge, and everything was up and running again quickly.

Our customer is a large multi-utility company in Italy and operates in a variety of sectors ranging from electricity, thermal energy for district heating and gas, to the management of integrated water services, environmental services, and technological services.

Race against the clock

Of course, everything has to happen as soon as possible. However, in Atlas Copco Rental’s case, our soon is very soon. And, it’s always possible.

In about 20 hours our equipment was on our customer’s site.

100% right solution with 100% oil-free air

The high-end ZT160 VSD uses state-of-the-art screw technology, cooling and pulsation dampers and provides you with the highest reliability.

The ZT offers you 100% pure, oil-free air that complies with ISO 8573-1 CLASS 0 (2010) certification. This means zero risk of contamination. Zero risk of damaged products. Zero risk of losses from operational downtime. And zero risk of damaging your company’s hard-won reputation.

Even when you have to rely on temporary equipment, you do not have to compromise! Thanks to the coordination between Rental Desk, Sales, Logistic, and Service team, the equipment was delivered on time and we met, and exceeded our customer’s expectations!

For more information please contact:

At Atlas Copco, we have been turning industrial ideas into business-critical benefits since 1873. By listening to our customers and knowing their needs, we deliver value and innovate with the future in mind.

Great ideas reinforce sustainable development. At Atlas Copco Specialty Rental, we team up with our customers to set up state-of-the-art temporary air, flow, steam and nitrogen solutions. Our passionate experts have extensive application and equipment knowledge. We understand our customers' needs and can provide a total solution for any industry, no matter if it is for emergencies or planned projects. We are a division of the Power Technique business area, headquartered in Boom, Belgium and offer specialty rental solutions under several brands around the globe.