Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Rand-Air (Atlas Copco Rental South Africa) commissioned for Mondi’s annual shutdown

Antwerp, Belgium, September 3, 2015 – International packing and paper group Mondi relied on Rand-Air for the supply of power and air during the annual shutdown of their Richards Bay Mill, to bring in a high pressure compressor for the first time to complete this process.

3 Σεπτεμβρίου 2015

Mondi South Africa is a division of Mondi, an international packaging and paper Group which employs around 25 000 people across more than 30 countries. One of their biggest mills is located in Richards Bay and was commissioned in 1984 to produce two key products: Baycel, a premier grade bleached hardwood pulp made from eucalyptus fibre, and Baywhite, a white top kraft linerboard.

Having made significant capital investments to ensure that the so-called Richards Bay Mill meets international standards in terms of product quality, competitive costs and environmental management an annual shutdown is required to maintain, repair, service or bring in new parts for machinery.

During their most recent shutdown, it was Rand-Air who was commissioned to ensure that the electrical and compressed air supply was maintained during their shut period. Mondi and Rand-Air had already established an excellent relationship during previous projects. But this type of project was a new way of working for both parties.

With a reputation of exceeding customer service and expectation, Rand-Air delivered on this by providing a number of quality and reliable oil-free compressors and generators to the project. The combination of excellent customer service coupled with a superior range of equipment is what sets Rand-Air apart from its competitors.

This was the first time that a high pressure machine was used and the results were positive ... Our technician was on site at all the times to safeguard against any glitches and this enabled the project to go ahead smoothly ... We are proud of the role that we played in the project and it is one of the most successful shutdowns for Rand-Air.

Annetjie Van Der Merwe , Rand-Air’s sales representative that oversaw the project

For further information please contact


Atlas Copco is a world-leading provider of sustainable productivity solutions. The Group serves customers with innovative compressors, vacuum solutions and air treatment systems, construction and mining equipment, power tools and assembly systems. Atlas Copco develops products and service focused on productivity, energy efficiency, safety and ergonomics. The company was founded in 1873, is based in Stockholm, Sweden, and has a global reach spanning more than 180 countries. In 2015, Atlas Copco had revenues of BSEK 102 (BEUR 11) and more than 43 000 employees.


Specialty Rental is a division within Atlas Copco’s Construction Technique business area. It serves customers in the industry segments around the world with temporary air, nitrogen, steam and power rental solutions. The specialty rental services are offered under several brands. The divisional headquarters is located in Houston, USA.