Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

The Pulp and Paper Industry

Why clean rental compressed air is critical?

Request information

One type of manufacturing industries that requires clean, compressed air is the Pulp and Paper Industry. Clean air guarantees a smooth operation, especially when it comes to manufacturing fine grade paper.

But how do you ensure you’re getting clean 100% Class 0 oil-free air?

2 Μαΐου 2017

Cleanliness is critical, particularly in the manufacturing of high quality paper products.

Pulp and paper imagery
So, you should make sure that the compressors you are renting can provide clean air with absolutely no oil contamination. Should a shutdown be required during the manufacturing process, you, your production and your product need to be safe from contamination. Compressors that do not deliver Class 0, oil-free air are always a risk

Regarding energy used for the Pulp and Paper industry, though it is not important, operationally, to use either diesel or electric driven compressors, you should compare the costs of one solution vs. the other carefully.

Make sure you hire a company with knowledge and experience in the Pulp and Paper industry and that you get state of the art, reliable equipment. Experienced professionals are highly recommended because they have the brainpower and are able to apply innovative solutions. Also, they will share with you effective and cost efficient ways to deploy equipment in your workplace that will save you time and money.

The equipment you rent should be designed to run 24 hours a day. A typical compressor used for the construction business is usually only built for 8 hour workloads.

With the right equipment and the extra advantage of a great team knowledge and experience, the added value to you increases.

Rental air is not a choice for the Pulp and Paper industry: It has become a necessity.

The best rental compressed air companies should be able to cater to the needs of the Pulp and Paper industry by providing rental solutions to plants that manufacture not only high quality printing paper but also hygiene products, baby diapers, tissue and towels and quality paper products of all kinds.

Whether for short-term or long-term, for emergencies or planned contingencies, the rental compressed air company you choose should have the fleet size and fleet quality to support your scheduled shutdowns for maintenance and repairs. Additionally, in the case of an emergency, shutdown or sudden breakdown, they should be able to immediately respond to time-critical issues.

It is important to make sure the company you choose is Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA) Triple certified ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001 which stand for Quality, Environmental and Occupational Health & Safety Management. This triple certification demonstrates the company’s commitment to their quality of services, their care for environmental laws and impact and the health and safety of employees and customers.

One last thing: Is the company truly available 24/7, i.e., are you able to actually reach someone with your problem 24/7 or do you get a voice mail when you call the company after hours? Do not run the risk: Working with a 24/7 company can make all the difference, especially in case of an emergency.