Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Choosing a rental provider for your equipment needs

Request information

Do you need to rent equipment for your plant or factory?

Here are a few tips you may want to consider when looking for a rental partner.

14 Φεβρουαρίου 2017

Choosing a provider illustration - blog post

Every plant and factory is unique.


Refineries, chemical plants, power plants, pulp and paper plants, manufacturing plants, etc. have very different ways of operating and specific requirements. Even companies within the same industry can be very distinct from one another. So it makes sense that when you are looking for a rental partner, your selected provider delivers a customized solution that will work perfectly for you.


Here are some important characteristics to look for in a rental compressed air provider:

Experience

A company that has been in the business for a long time will have the experience and the ability to understand the particular needs of the several different types of industries. They will be able to create innovative solutions to solve problems in the most challenging situations.

Quality range of equipment

With a company that possesses an extensive, modern and superior fleet, you will be able to get solutions that fit your needs, equipment that won’t leave you stranded and the latest technology which will save you from problems and will ultimately help save money.

Certifications

Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA) is a world organization responsible for certifying companies on a number of standards. LRQA actually audits certified companies periodically to guarantee all the standards necessary to be certified are still met. Internal audits are also done at times.

You should make sure the company you are working with has been granted certification in ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001 by LRQA. These stand for Quality, Environmental and Occupational Health & Safety Management. This triple certification demonstrates the company’s commitment to the quality of their services, their care for the environmental impact of their operations and the health and safety of their employees and customers.

Efficiency and effectiveness

  • Can your provider handle large multi-unit projects without interrupting day-to-day business operations?
  • Can your provider pass on savings due to their own efficiencies?
  • Are their technicians readily available in case of an emergency or unexpected issues?
  • Are these technicians competent, professional and experts in what they do?
  • When setting up the equipment, your provider should also be able to eliminate pressure bottlenecks in your pipe system with properly positioned equipment.

A company with true 24/7 availability and superior customer service will respond to your needs helping to minimize downtime and maximize production. They should be able to quickly react and help in unexpected emergencies.

Bottom line is: your rental provider should be able to deliver an individualized solution that works.

Contingency Planning

You will need to have a contingency plan in place for unscheduled/emergency situations like natural disasters.

Make sure your provider has experienced representatives that are able to design a plan that can match your specific needs.