Sulje
Atlas Copcon siirrettävät kompressorit perustuksen poraukseen

Paineilmaa perustuksen poraustoiminnoissa

Monissa rakennushankkeissa perustuksen poraus on prosessin keskeinen vaihe. Se luo vankan perustan rakenteille ja auttaa varmistamaan niiden vakauden ja turvallisuuden ajan kuluessa. Siirrettävät kompressorit tuottavat paineilmaa porauslaitteille ja muille perustuksen porauksessa käytettäville laitteille.

Miten Atlas Copco parantaa perustuksen porauksen tuottavuutta ja tehokkuutta?

Parhaan mahdollisen tehokkuuden varmistaminen

Alan johtava tekniikka tarjoaa parhaan porausnopeuden ja optimoidun polttoaineen- tai energiankulutuksen täydellisen yhdistelmän.

Kestää vaativia työskentelyolosuhteita

DrillAir-mallisto on suunniteltu kestämään vaativia olosuhteita ja vähentämään seisonta-aikoja. Älykäs elektroniikka pidentää Atlas Copcon siirrettävien paineilmakompressorien kriittisten osien käyttöikää.

Ympäristövaikutusten vähentäminen

DrillAir-kompressorimme tarjoavat alan johtavaa polttoainetehokkuutta. Tämä saavutetaan yhdistämällä luokkansa parhaat moottorit ja yhtiön sisällä kehitetty öljytiivistetty ruuvielementti. Saatavilla on myös sähkökäyttöisiä malleja.

Mikä on siirrettävien paineilmakompressorien merkitys perustuksen porauksessa?

Perustuksen poraus käsittää syvien reikien poraamisen maahan rakennusten, siltojen ja muiden rakenteiden perustan luomiseksi. Prosessi edellyttää raskaita koneita, kuten porauslaitteita, jotka tarvitsevat toimiakseen paineilmaa.

Siirrettävät kompressorit tuottavat paineilmaa porauslaitteille ja muille perustuksen porauksessa käytettäville laitteille. Paineilmaa käytetään paineilmavasaroiden tehontuottoon.

Perustuksen poraukseen sopivan siirrettävän kompressorin valitseminen

Kaikki alkaa peruskäyttöparametrien, kuten ilmansyöttönopeuden ja käyttöpaineen, määrittämisestä. Paineilmakompressorin on pystyttävä tuottamaan riittävä ilmavirtaus ja paine porauslaitteiden tehontuottoa varten. Oikea malli määräytyy projektikohtaisten tietojen, kuten maaperän profiilin, porausmenetelmän ja -syvyyden, mukaan. 

Atlas Copcon asiantuntijat ovat apunasi. Löydät tarpeisiisi parhaiten sopivan ratkaisun. Voimme myös neuvoa muissa tärkeissä osatekijöissä, jotta saat parhaan tehokkuuden ja nopean tuoton sijoituksellesi.

Mikä erottaa Atlas Copcon perustuksen poraustarjonnan muista markkinoilla olevista ratkaisuista?

Atlas Copcon AirXpert-tekniikka tarjoaa parasta tehokkuutta

Suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota tehokkuuteen, joten saat aina itsellesi parhaiten sopivan ratkaisun

AirXpert-tekniikka yhdistää parhaan porausnopeuden ja optimoidun polttoaineen- tai energiankulutuksen. Kompressorin tärkeimpien käyttöparametrien automaattinen ohjaus mukautuu paineilman tarpeeseen.

Dynamic Flow Boost on toinen erinomainen tekniikka porauskäyttöön. Se kasvattaa ilmavirtausta huuhtelun ja rungon täytön aikana, mikä nopeuttaa huuhtelua, rungon täyttöä ja kaivon valmiiksi saamista.

Atlas Copcon DrillAir-sarja on suunniteltu vaativiin perustuksen poraussovelluksiin

Poraaminen on vaativaa työtä, joten tarvitset luotettavaa laatua
Riippumatta siitä, minkä Atlas Copcon kompressorin valitset, voit olla varma, että suorituskyvyn ja tehokkuuden lisäksi tuotteen laatuun ja huollettavuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. DrillAir-malliston kompressorit on suunniteltu kestämään ankaria olosuhteita ja kovaa käyttöä, joten ne toimivat luotettavasti vaativissa perustuksen poraussovelluksissa.

Lyhyen rungon ansiosta DrillAir-kompressoria ja poralaitetta voidaan kuljettaa yhdessä kuorma-autossa

Logistiikka on merkittävä kustannus, joten voit saada siitä etua
Atlas Copcon kompressorit on helppo siirtää paikasta toiseen kompaktin kokonsa ja helpon kuljetusrakenteensa ansiosta. DrillAir-sarja on fiksu valinta perustuksen poraussovelluksiin, joissa laitteita on siirrettävä usein paikasta toiseen. Lyhyen rungon ansiosta DrillAir-kompressoria ja poralaitetta voidaan kuljettaa yhdessä kuorma-autossa.

Atlas Copco tarjoaa diesel- ja sähkökäyttöisiä siirrettäviä kompressoreita. Mikä vaihtoehto sopii sinulle parhaiten?

Sähkö- tai dieselkäyttöisten paineilmakompressorien valintaan vaikuttaa pääasiassa luotettava paikan päällä käytettävä virtalähde.

Jos sähkövirtaa ei ole käytettävissä tai sähkökatkoksia esiintyy usein, dieselkäyttöinen paineilmakompressori voi olla ilmiselvä valinta. Atlas Copco varmistaa, että dieselkompressorimme ovat erittäin polttoainetehokkaita ja täyttävät viimeisimmät ympäristöstandardit.

Sähkökäyttöinen kompressori on erittäin joustava, jos käytettävissä on luotettava virtalähde. Se edistää kestävää toimintaa ja vähentää ympäristövaikutuksia. Päästöjä ei synny, ja melutaso on erittäin alhainen.

Atlas Copcon VSD-tekniikalla varustetut sähkökäyttöiset kompressorit ovat mullistavia suorituskyvyn ja energiatehokkuuden suhteen.

 

Asiakaskertomus: Atlas Copcon siirrettävä paineilmakompressori tarjoaa vaikuttavaa tehokkuutta poraustoiminnassa Espanjassa

Espanjalainen geotekninen porausasiantuntija Cimentaciones Abando tarjoaa asiakkailleen vuosien kokemusta ja tarkkaa työskentelyä niin maantutkimusprojekteissa kuin perustuksen porauksessa. 

Tulokset olivat erittäin myönteisiä: Atlas Copcon DrillAir-malli H23:n polttoainetehokkuus on parempi kuin muiden vastaavien kompressorien. Olimme yllättyneitä huomatessamme, että polttoainesäästöt olivat helposti yli 20 % koko toimintajakson ajan ja vieläkin enemmän osittaisella kuormituksella.

Julen Abando , Cimentaciones Abandon kalustopäällikkö

 

 

Perustuksen poraukseen liittyvät perusasiat

Millaisia poraustekniikoita rakennusalalla käytetään?

Rakentamisessa käytetään useita suosittuja perustuksen poraustekniikoita, kuten seuraavia:

 

1.    Augerporaus käyttää pyörivää kierteistä ruuviterää maaperän tai kiven poistamiseen maasta. Augerporausta käytetään usein kapeissa perustuksissa, ja se on erityisen hyödyllinen pehmeän tai irtonaisen maaperän poraamisessa.

2.    Poratut akselit ovat syviä, lieriömäisiä perustuksia, jotka porataan maahan halkaisijaltaan suurella poranterällä. Porattuja akseleita käytetään yleisesti suurissa rakenteissa, kuten korkeissa rakennuksissa ja silloissa.

3.    Kasuunit ovat samanlaisia kuin poratut akselit, mutta niiden halkaisija on yleensä suurempi ja ne voidaan porata syvemmälle maahan. Kasuuneja käytetään usein raskaissa tai pitkissä rakenteissa, kuten silloissa, padoissa ja pilvenpiirtäjissä.

4.    Mikropaalut ovat pieniä paaluja, joiden halkaisija on tavallisesti alle 12 tuumaa. Niitä käytetään usein rajoitetuilla tai matalilla alueilla, ja ne voidaan asentaa erilaisiin maaperä- ja kallio-olosuhteisiin.

5.    CFA-paalut ovat samanlaisia kuin ruuvipaalut. Maaperän tai kiven irrottamisen sijaan ne poraavat maahan jatkuvalla kairauksella ja ruiskuttavat samaan aikaan betonia tai injektointimassaa reikään. Niitä käytetään yleisesti keskisuurissa ja suurissa rakenteissa.

6.    Vibro-pylväät ovat maanparannustekniikka, jossa murskattua kiveä asetetaan maaperään värisevän anturin avulla. Tätä tekniikkaa käytetään heikon tai kokoon painuvan maaperän kantavuuden parantamiseen yleisesti perustusten rakentamisessa.

 

Kaiken kaikkiaan perustuksen poraustekniikan valinta riippuu projektin erityistarpeista ja vaatimuksista sekä työmaan maaperän ja kiviaineksen olosuhteista. Pätevä urakoitsija voi suositella parasta poraustekniikkaa tiettyyn projektiin näiden tekijöiden perusteella.

Miten perustuksen poraus vaikuttaa ympäristöön?

Perustuksen poraus voi vaikuttaa ympäristöön seuraavilla tavoilla:

 

1. Maaperän häiriöt: Perustuksen poraus voi häiritä maaperää, mikä aiheuttaa eroosiota ja maaperän painumista.

2. Melupäästöt: Perustuksen porauslaitteet voivat tuottaa paljon melua, joka voi häiritä lähellä asuvia tai luontoa.

3. Ilmansaasteet: Perustuksen porauslaitteiden käyttö voi vapauttaa ilmaan pölyä, höyryjä ja muita epäpuhtauksia.

 

Hallitukset ja teollisuuden valvovat elimet ovat laatineet erilaisia määräyksiä kestävän kehityksen käytäntöjen varmistamiseksi.

 

1. Luvan myöntäminen ja hyväksynnät

Perustuksen porausyhtiöiden on hankittava luvat ja hyväksynnät paikallisilta ja valtion viranomaisilta ennen porauksen aloittamista. Nämä luvat ja hyväksynnät määrittävät ympäristölliset vaatimukset, jotka on täytettävä poraustoimintojen aikana.

2. Ympäristöasioiden hallintasuunnitelmat

Suunnitelmia laaditaan perustuksen poraustoimintojen ympäristövaikutusten hallitsemiseksi. Näissä suunnitelmissa esitetään parhaat käytännöt maaperän ja veden hallintaan, melun vähentämiseen ja ilmanlaatuun.

3. Maaperän ja veden käsittely

Säädökset edellyttävät, että perustuksen porausyritykset ottavat käyttöön maaperän ja veden hallintasuunnitelmia maaperään kohdistuvan häiriön minimoimiseksi ja eroosion estämiseksi. Esimerkiksi sakkakerrostumien hallintamenetelmiä, kuten lieteaitoja ja sakka-altaita, voidaan käyttää estämään maaperän huuhtoutuminen vesistöihin.

4. Melunhallinta

Säädöksissä määritetään perustuksen poraustoiminnan enimmäismelutasot, ja ne edellyttävät äänenvaimennustoimenpiteitä, kuten meluesteitä.

 

Yleisesti ottaen säädöksiä ja kestävän kehityksen mukaisia käytäntöjä tarvitaan varmistamaan, että perustuksen poraukset tehdään vastuullisesti ja kestävällä tavalla. Nämä säädökset auttavat minimoimaan perustuksen porauksen ympäristövaikutukset ja suojelemaan lähiyhteisöjen terveyttä ja hyvinvointia sekä luontoa.

Mitkä ovat perustuksen poraustoimintojen tehokkuuden tärkeimmät osatekijät?

Perustuksen poraustöiden tehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä on useita.

 

1.    Maaperän olosuhteet: Porattavan maaperän tai kiven tyyppi voi vaikuttaa merkittävästi perustuksen porauksen tehokkuuteen. Jos maa-aines on erittäin kovaa, poraus voi olla haastavaa ja kestää kauemmin. Toisaalta, jos maa on liian pehmeää, reiän vakautta voi olla vaikeaa ylläpitää, mikä voi hidastaa porausprosessia.

2.    Porausmenetelmän tyyppi: Eri porausmenetelmät ovat tehokkuudeltaan erilaisia. Jotkin menetelmät, kuten jatkuva kairaus (CFA), ovat nopeampia ja tehokkaampia kuin toiset, kuten kauha- tai simpukkaporaus.

3.    Porauslaitteiden tuottavuus ja tehokkuus: Porauslaitteiden suorituskyky vaikuttaa merkittävästi porausprosessin tehokkuuteen. Tehokkaammat porauslaitteet pystyvät poraamaan syvempiä ja leveämpiä reikiä, mikä voi nopeuttaa prosessia. Suorituskyvyn ja kustannustehokkuuden tasapainottaminen on kuitenkin tärkeää.

4.    Poraushenkilöstön osaaminen ja kokemus: Myös poraushenkilöstön osaaminen ja kokemus voivat vaikuttaa merkittävästi perustuksen poraustöiden tehokkuuteen. Kokeneet tiimit ovat yleensä tehokkaampia ja pystyvät tekemään työt nopeammin kuin kokemattomammat tiimit.

5    Sää- ja ympäristöolosuhteet: Myös sää- ja ympäristöolosuhteet voivat vaikuttaa perustuksen poraustehokkuuteen. Rankkasade tai kova tuuli voi vaikeuttaa työskentelyä, ja myös äärimmäiset lämpötilat voivat vaikuttaa porauslaitteiden suorituskykyyn.

6.    Pääsy työmaalle: Myös työmaan saavutettavuus voi vaikuttaa porausprosessin tehokkuuteen. Jos kohteeseen on vaikea päästä, laitteiston ja materiaalien kuljetus voi kestää kauemmin, mikä voi hidastaa porausprosessia.

 

Kun nämä tekijät otetaan huomioon ja niiden käsittelyssä otetaan käyttöön tehokkaita strategioita, perustuksen poraustyöt voidaan suorittaa tehokkaammin. 

 

 

7–35 bar / 20–45 m3/min

Onko sinulla kysyttävää?

contact icon